nemetmunka2011
 
  Állásinterjú németül
  Osztrák társadalombiztosítás
  Osztrák adótábla
  Osztrák családi pótlék
  Német munka 2011
  Counter
Osztrák társadalombiztosítás

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS:

Az osztrák társadalombiztosítási rendszer magába foglalja az öregség, betegség, anyaság, rokkantság, fogyatékosság, valamint munkanélküliség esetén nyújtott ellátásokat.
Ausztriában a nyugdíjkorhatár nők esetében 60, férfiaknál 65 év. A nyug¬díjjogosultság feltétele minimum 180 hónap időtartamú járulékfizetési időszak megléte, vagy a nyugdíjat megelőző 360 hónapban 180 hónapnyi biztosított időszak.
A két ország között megkötött, szociális biztonságról szóló egyezményben (2000. évi CXXIII törvény) már uniós csatlakozásunk előtt szabályozták a munkanélküli járadék iránti jogosultság megalapozásaként a mindkét országban teljesített biztosítási idők összevonhatóságát. A szociális biz¬tonságról szóló egyezmény szabályozásával ellentétben az EU jogszabályi előírásai nem rögzítenek semmilyen időtartamot arra vonatkozóan, hogy mennyi ideig kell a magyar munkavállalónak Ausztriában foglalkoztatás¬ban állnia ahhoz, hogy jogosult legyen munkanélküli járulékra. Az EU-s rendelkezések értelmében csupán annyi az előfeltétel, hogy a munka¬vállalónak a munkanélkülivé válás időpontját megelőzően biztosítási időt kellett szereznie Ausztriában.
Társadalombiztosítási járulék fizetése szinte minden foglalkozási csoport esetén kötelező, cserébe meghatározott ellátásokat lehet igénybe venni. A járulékfizetők térítésmentesen igénybe vehetik az állami kórházak, vala¬mint a betegbiztosító pénztárral szerződésben álló orvosok, szakorvosok szolgáltatásait. Az ingyenes ellátás igénybevételéhez fel kell mutatni az ún. beteglapot (Krankenschein). A társadalombiztosítási járulékot a munkálta¬tó fizeti be az illetékes hatóságnak. A munkáltató feladata a munkavállalók társadalombiztosítási rendszerbe történő bejelentése is. A bejelentés után minden biztosított TAJ számot kap.
Egyedülálló szülők vagy alacsony jövedelmű családok a gyermekgondo¬zási segély mellé további támogatást kaphatnak. A gyermekgondozási segélyt abban az országban fizetik ki, ahol egyik vagy mindkét szülő ke¬reső tevékenységet folytat. Amennyiben a szülők különböző tagállamok¬ban vannak foglalkoztatva, akkor a családi ellátás kifizetésére az az állam köteles, amelyben a gyermek lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik. A támogatás összege a gyermekek számától, életkorától és esetleges fogyatékosságuk mértékétől függően változik.
Az EU/EGT állampolgárok bármely tagállamban jogosultak a munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételére. Munkaviszonya megszűnése esetén ke¬resse fel a helyi munkaügyi szervet, és minden esetben kérje munkaviszonyának igazolását az E301-es nyomtatványon, valamint érdeklődjön a munkanélküli ellátás igénybevételének lehetőségéről.
Az uniós országokból érkező turisták sürgősségi egészségügyi ellátásra való jogosultságát az EU egyes tagállamaiban az Európai Egészségbiztosí¬tási Kártya (EU Kártya) biztosítja. Az EU Kártyát a magyarországi lakóhelye szerint illetékes megyei egészségbiztosítási pénztár állítja ki, érvényességi ideje 1 év.
 

 

 

Fizetett alkalmazott

Bérmunkások

 

Munkáltató

Munkavállaló

Munkáltató

Munkavállaló

Nyugdíjbiztosítás

9.25

9.25

9.25

9.25

További összegek

3.30

1.00

3.30

1.00

Betegbiztosítás

3.50

3.40

3.95

3.95

Munkanélküli biztosítás

3.00

3.00

3.00

3.00

Lakásvásárlási hozzájárulás

0.50

0.50

0.50

0.50

Munkaügyi kamarai hozzájárulás

-

0.50

0.0

0.50

Balesetbiztosítás

1.40

1.30

-

1.4

Egyéb

-

-

2.1

-

IESG (Csőd biztosítás)

0.7

-

0.7

-

Összesen

21,65%

17,65%

24,2%

18,2%

 
   
There have been 51211 visitorson this page!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free