nemetmunka2011
 
  Állásinterjú németül
  Osztrák társadalombiztosítás
  Osztrák adótábla
  Osztrák családi pótlék
  Német munka 2011
  => Pályázatok, életrajzok
  => Német-magyar munka Szótár
  => Német-magyar gyorstanuló Szótár
  => Szolgáltatás
  => Német vállalkozás
  => Osztrák vállalkozás
  => Osztrák munkavállalás
  => Ausztria- Hírek
  => Ausztria, szabad vállalkozási formák
  => Osztrák Munkaügyi Hivatalok (AMS)
  Counter
Német-magyar gyorstanuló Szótár
  

„Majdnem magyar”

 

Itt egy nagyon egyszerű szótárszerkezetet láthatunk. A szavak nagy része görög és latin

eredetű. Ezen szavak előnye, hogy a magyar és a német beszélt és írott köznyelvben egyaránt használatosak. Így a magyar anyanyelvű számára – aki már ismeri ezeket a szavakat – elsajátitásuk szinte gyerekjáték. Az idegen szavak jelentése mögött közöljük azok elfogadott „magyarított” változatát.

 

 

abnorm                                                                     abnormális, szabályostól eltérő

 

absolut                                                                     abszolút, feltétlen, korlátlan

abstrakt                                                                    absztrakt, elvont

e Adaptation, -, -en                                                     adaptáció, átalakítás, átdolgozás

Ad’ hoc                                                                     ad’ hoc, alkalmi, egyszeri

r Advent, -es, -e                                                          advent, karácsonyt megelőző négy hét

e Agression, -enn                                                        agresszió, erőszak

e Agitation, -en                                                           agitáció, rábeszélés

agrar-                                                                         agrár, mezőgazdasági

e Akademie, -, -en                                                       akadémia, tudományos, művészeti társaság

e Aklimatisation, -                                                       aklimatizáció, meghonosodás

r Akkord, es, -e                                                           akkord

r Akku, -s, -s akku

akkurat                                                                      akkurátus, körülményesen pontos

r Akrobat,-en, -en                                                        akrobata, erős- és ügyességi számokat

bemutató artista

r Akt,- es, -en                                                              akt, meztelen emberi testet ábrázoló

képzőművészeti alkotás

e Akte,-n                                                                   akta, okmány

e Aktion,- en                                                              akció, cselekvés

aktiv                                                                          aktív, cselekvő, tevékeny

akut                                                                          akut, heveny, gyors lefolyású

r Akzent,-es, -e                                                            akcentus, kiejtésbeli sajátosság, hanghordozás

s Album, -s, Alben                                                     album, emlékkönyv

e Algebra                                              algebra

s Alibi,-s,-s                                           alibi, máshollét

r Alkohol, -s, -e                                    alkohol

e Allegorie,-, -n                                    allegória, megszemélyesítés (irodalmi)

e Allergie, -, -n                                     allergia, túlérzékenység

r Alligator, -s, -en                                 alligátor

r Almanach, -es, -e                               almanach, évkönyv, zsebkönyv

s Aluminium, -s                                    alumínium

s Amulett, -(e)s, -e                                amulett, bűvös erejű tárgy

e Ananas, -, -/-se                                   ananász

s Antibiotikum, -s, -ka                          antibiotikum

r Antifaschismus, -                               antifasizmus, fasizmus ellenes

antik                                                     antik, műtárgy, régiség (bútor stb.)

r Antikommunismus, -                          antikommunizmus, kommunista ellenes

e Antilope, -n, -n                                  antilop

s Antonym, -(e)s, -e                              antoníma, ellentét

e Apokalypse, -, -n                               apokalipszis, jelenések könyve, jóslatok a

világ végéről

s Appartement, -s, -s                            apartman, lakosztály

r Apport, -s, -e                                      apport, tárgyi betét társas

vállalkozásban

s Aquarium, -s, -ien                              akvárium

e Arkade, -, -n                                      árkád, oszlopokon ill. pilléreken nyugvó boltív

s Aroma,-s                                            aroma, zamat

arrogant                                                arrogáns, kihívó, szemtelen

r Aspekt, es, e                                       aspektus, látvány, kilátás

r Asphalt, -(e)s, -e                                 aszfalt, útburkolat

r Aspik,-es, -e                                       aszpik,  hús nélküli kocsonya

r Aspirant,-en,-en                                 aszpiráns, jelentkező

e Assimilation, -en                                asszimiláció, beolvadás, hasonlóvá tevés

s Asthma,-s                                           asztma, légszomj

astral-                                                    asztrális, csillagokkal kapcsolatos

r Aszendenz, -, -en                               aszcendens, felmenő

r Atheismus, -                                       ateizmus, istentagadás

r Athlet,-en,-en                                     atléta, magas termetű izmos férfi

s Atom,-s,-e                                          atom, oszthatatlan elemi részecske

e Attitüde,-n                                         attitűd, magatartás, viselkedés

e Attraktion,-en                                    attrakció, hatásos mutatvány

e Aula, -, Aulen                                    aula, gyűlésterem, díszterem

e Aura, -                                               aura, kisugárzás

r Autismus, -                                         autizmus, az „én” kóros magatartása

s Auto, -s, -s                                         autó

r Autodidakt,-en,-en                            autodidakta (ember), önképző

s Autogramm, -es, -e                            autogramm, névaláírás

r Automat,-en,-en                                 automata, önműködő

s Axiom,-es,-e                                      axióma, sarkigazság

r Backfisch, -es, -e                                bakfis, kamasz

s Bajonett, -es, -e                                  bajonett, szurony

s Bakelit, -(e)s, -e                                 bakelit, műanyag

r Balkon,-s,-s                                        balkon, erkély

e Ballade,-n                                          ballada, tragikus tárgyú elbeszlő költemény

s Ballett,-es, -e                                      balett, táncjáték

r Ballon,-s,-s                                         ballon, léggömb

r Balsam,-s,-e                                        balzsam, olajos kenőcs

r Bambus, -(ses), -(se)                           bambusz

e Banane, -, -n                                      banán

r Bandit, -en,-en                                   bandita, útonálló

s Bankett,-es, -e                                    bankett, díszebéd

e Barke, -, -n                                         bárka, csónak

e Barrikade, -, -n                                  barikád, torlasz

e Basis, Basen                                      bázis, alap, kiindulási pont

e Begonie, -, -n                                     begónia

e Bigamie, -, …ien                               bigámia, kétnejűség

bigott                                                    bigott, vakbuzgó, vakhitű

r/s Bikini, -s, -s                                     bikini, kétrészes női fürdőruha

s Bitumen,-s                                         bitumen, aszfalt

r Bizeps, -(es), -e                                  bicepsz, kétfejű felkarizom

e Blamage, -, -n                                    blamázs

blamieren, -te, h.-t                                blamálni, nevetségessé tenni

szégyent hozni rá

r Boiler, -s, -                                         bojler, vízmelegítő

e Bombe, -n                                          bomba

s Bonbon,-s,-s                                       bonbon

r Bonsai, -(s), -                                      bonsai fa, törpefa (japán)

r Bonus, -e                                            bónusz, forgalmi jutalék

e Botanik, -                                           botanika, növénytan

e Boutique, -, -n                                   butik, kis bolt

r Boykott, (e)s, -e                                 bojkott, kiközösítés

e Brigade, -n                                         brigád, munkacsapat

s Brikett,-s,-s                                        brikett, tojásszén

r Brokkoli, -s, -s                                    brokkoli

e Broschüre, -, -n                                  brosúra, röpirat

brutal                                                    brutális, állatiasan durva

s Brutto                                                bruttó, nyers bevétel

r Bumerang, -s, -s/-e                             bumeráng

s Büfett,-es, -e                                      büfé, falatozó

s Camping, -s                                        kemping, táborhely

r Cardigan, -s, -s                                   kardigán, gombos kötött kabát

s Cello, -s, -s/-li                                     cselló, gordonka

s Cellophan,-s                                       celofán, átlátszó cellulóz hártya

s Chakra, -(s), -s/…kren                       csakra, energia központ

r Charakter-s, -e                                    karakter, jellem

s Charisma, -s, …rismen/...rismata       karizma, természet feletti képesség

r Chili, -s                                               chili, erőspaprika

s China                                                 Kína

e Chronik, -, -en                                   krónika, évkönyv

e Clique, -, -n                                        klikk, csoport

r Choreograf, -en,-en                            koreográfus, színpadi táncok

r Cocktail, -s, -s                                    koktél, italkeverék

r Cognac, -(s), -s                                   konyak

e Creme, -, -s                                        krém

r Csardas / Csárdás, -, -                        csárdás

e Csárda, -, -s                                       csárda

r Csikós, -, -n                                        csikós

r Cursor, -s, -(s)                                    kurzor

r Dämon, -s, Dämonen                         démon, ártó szellem

e Dedikation, -, -en                              dedikáció, ajánlás

e Definition,-en                                    definíció, meghatározás

s Deka,-s, -s (österr.)                            deka

dekadent                                              dekadens, hanyatló, bomló

r Dekan,-s, -e                                        dékán, egyetemi vagy főiskolai kar élén álló

személy

e Dekoration,-en                                   dekoráció, díszítés

e Delegation, -, -en                               delegáció, küldöttség

r Delfin, -s, -e                                       delfin

e Demographie, -, …ien                       demográfia, népesedés adatait elemző

tudomány

r Demokrat, -en,-en                              demokrata, demokrácia híve

e Depression, -, -en                               depresszió, lehangoltság

s Dessert, -s, -s                                     desszert, édesség

e Detonation, -, -en                              detonáció, robbanás

deviant                                                 deviáns, társadalmi normáktól eltérő

e Diagnose, -, -n                                   diagnózis, kórisme

r Diät, -                                                 diéta, meghatározott étrend

e Differenz, -, -en                                 differencia, különbség, eltérés

r Diktator, -s, …oren                            diktátor, korlátlan hatalmú államfő

s Dilemma, -s, -s/-ta                              dilemma, kétség

e Dimension, -, -en                               dimenzió, térbeli kiterjedés

s Diplom, -s, -e                                     diploma, okirat, oklevél

e Disharmonie, -, …ien                        diszharmónia, összhang hiánya

e Disko, -, -s                                         diszkó

r Diskont, -s, -e                                     diszkont

e Dissertation, -, -en                             disszertáció, tudományos értekezés

s Dokument, -(e)s, -e                            dokumentum, hiteles tárgyi bizonyíték

e Dokumentation, -, -en                       dokumentáció

dolmetschen, -te, h. ge-t                       tolmácsolni, egyik nyelvről a

másikra fordítani

dominant                                              domináns

s Domino, -s, -(s)                                  dominó

e Dotation, -, -en                                  dotáció, támogatás

s Dragee, -s, -s                                      drazsé, töltött cukorka

s Drama, -s, …men                               dráma, színmű (párbeszédes formában megírt)

r Elefant, -en, -en                                 elefánt

e Elektronik, -                                       elektronika

s Embargo, -s, -s                                   embargó, korlátozás (gazdasági)

r Emmentaler, -s, -                                emmentáli

e Energie, -, …ien                                energia, tetterő

e Enzyklopädie, -, -ien                         enciklopédia

e Episode, -, -en                                   epizód, rész

e Etikette, -, -n                                     etikett, illemtan

e Evolution, -, -en                                 evolúció, fejlődés

r Export, -(e)s, -e                                  export, kivitel

falsch                                                    fals, hamis, téves

e Farbe, -, -n                                         farba, szín, adu

e Farm, -, -en                                        farm, tanya

fein                                                       fájn (népies)

r Feminismus, -, …men                        feminizmus, nők egyenjogúságáért küzdő

mozgalom

e Filiale, -, -n                                        filiále, részleg, kirendeltség

r Filter, -s, -                                           filter, szűrő, füstszűrő

finanzieren, -te, h.-t                              finanszírozni, anyagilag

támogatni, pénzelni

fix                                                         fix, állandó

r Fjord, -(e)s, e                                      fjord, keskeny tengeröböl

r/s Flakon, -s, -s                                    flakon, illatszeres üvegcse

r Flamingo, -s, -s                                   flamingó

flott                                                      flott, fesztelen, könnyed

r Fogasch, -es, -e                                  fogas (hal)

e Fuchsie, -, -n                                      fukszia

s Furnier, -s, -e                                      furnír, borítólemez

e Galerie, -, …ien                                 galéria, karzat, belső erkély

r Galopp, -s, -s/-e                                  galopp, vágtatás

s Gen, -s, -e                                          gén, öröklődő tulajdonságokat hordozó

kromoszóma részecskék

e Genetik, -                                           genetika, örökléstan

s Getto, -s, -s                                        gettó, elkülönített zsidó/néger negyed

r Gips, -es, -e                                        gipsz

e Girlande, -, -n                                    girland, virágfüzér

r Gletscher, -s, -                                    gleccser, jégár

s Graffiti, -(s), -s                                   graffiti, falfirka

e Granate, -, -n                                     gránát, robbanószer

r Grill, -s, -s                                          grill, sütőrostély

r/s Gulasch, -(e)s, -e                              gulyás, pörkölt

e Harmonie, -, …ien                             harmónia, összhang

e Harmonika, -, -s/…ken                      harmónika

r/s Hektar, -s, -(e)                                 hektár

r Helikopter, -s, -                                  helikopter

r Herpes, -                                             herpesz

e Hieroglyphe, -, -n                              hieroglifa, óegyiptomi rejtjel

e Hierarchie, -, -en                                hierarchia, rangsor

r Horizont, -(e)s, -e                               horizont, látóhatár

s Hormon, -s, -e                                    hormon, belső elválasztású mirigyek váladéka

s Horoskop, -s, -e                                 horoszkóp, csillagjóslás

r Humor, -s, -e                                      humor

r Husar, -en, -en                                    huszár, dolmányos lovaskatona

e Hygiene, -                                          higénia, egészségtan

e Hysterie, -, …ien                               hisztéria, nagymértékű idegesség

e Identität, -, -en                                  identitás, azonosság

e Ideologie, -, …ien                             ideológia, valamely korszak által vallott

eszmék, nézetek rendszere

illegal                                                    illegális, törvényellenes

e Illusion, -, -en                                    illúzió, érzéki csalódás

impotent                                               impotens, szexuláisan inaktív

r Impuls, -en, -e                                    impulzus, hirtelen rövid hatás

indirekt                                                 indirekt, közvetett

infantil                                                  infantilis, gyerekes

r Infarkt, -(e)s, -e                                  infarktus, szívelégtelenség

e Injektion, -, -en                                  injekció, oltás

s Inkognito, -s, -s                                  inkognitó, titok

r Inkubator, -s, …oren                          inkubátor, életbentartó készülék

e Inspiration, -, -en                               inspiráció, sugallat

instant                                                   instant, gyorsan oldódó

s Insulin, -s                                           inzulin

intelligent                                             intelligens, művelt

e Intelligenz, -, -en                               intelligencia, műveltség

s Intervall, -s, -e                                    intervallum, szünet

intim                                                     intim, bensőséges

e Intrige, -, -n                                       intrika, cselszövés

e Invasion, -, -en                                   invázió, megszállás

irrational                                               irracionális, értelmetlen, oktalan

irreal                                                     irreális, képzeletbeli

e Irredenta, -, …ten                              irredenta, erőszakos terjeszkedés

e Isolation, -, -en                                  izoláció, elkülönülés

s Jam, -s, -s                                           dzsem, lekvár

r Jargon, -s,- s                                       zsargon

r Jasmin, -s, -e                                       jázmin

r Jazz, -                                                 jazz

r/s Joga/Yoga, -(s)                                jóga, bíráló csoport

r/s Joghurt/Jogurt, -(s), -(s)                   joghurt

e Jury, -, -s                                            zsűri

r Kakadu, -s, -s                                     kakadu

r Kakao, -s, -s                                       kakaó

r Kaktus, -, …teen                                kaktusz

s Kaliber, -s, -                                       kaliber, űrméret (lőfegyveré)

e Kalorie, -, …ien                                 kalória

e Kamille, -, -n                                      kamilla

e Kampagne, -, -n                                 kampány

s Kanapee,- s, -s                                   kanapé, támlás, karfás ülő-fekvő bútor

r Kanari, -s, -                                        kanári

s Känguru,-s, -s                                    kenguru

r Kannibale, -n, -n                                kannibál, emberevő

e Kantine, -, -n                                     kantin, üzemi étkezde

r Kantor, -s, …oren                              kántor, templomi énekes

e Kapitulation, -, -en                            kapituláció, megadás

r Kaplan, -s, …läne                              káplán, katolikus segédlelkész

r Karabiner, -s, -                                   karabiner, kampózár

r Karamell, -s                                        karamell

e Karawane, -, -n                                  karaván, sivatagi együttutazó csoport

r Kardinal, -s. …näle                            kardinális, bíboros

r Karfiol, -s                                           karfiol

e Karikatur, -, -en                                 karikatúra

r Karneval, -s, -e/-s                               karnevál

e Karosserie, -, …ien                            karosszéria

r Karton, -s, -s                                      karton, rétegesen ragasztott kemény

papírfajta

e Kartothek, -, -en                                kartoték, rendezett adattár

r Kaschmir, -s, -e                                  kasmír

e Kaserne, -, -n                                     kaszárnya, laktanya

s Kasino, -s, -s                                      kaszinó, szerencsejátékok játszására létesült

szórakozóhely

r Kaskadeur, -s, -e                                kaszkadőr, veszélyes helyzetekben a

színészt helyettesítő személy

e Kassa, -, …ssen                                 kassza, pénztár

e Katakombe, -, -n                                katakomba, földalatti

r Katalog, -(e)s, -e                                katalógus

r Katalysator, -s, …oren                       katalizátor, vegyi folyamatok sebességét

megváltoztató anyag

r/s Katapult, -(e)s, -e                             katapult, dobószerkezet

e Katastrophe, -, -n                               katasztrófa

e Kategorie, -, -n                                  kategória, fokozat, csoport

e Kavalkade, -, -n                                 kavalkád, összevisszaság

r Kaviar, -s, -e                                       kaviár

r Kefir, -s                                              kefír

r/s Keks, -es, -e                                     keksz

s Kilogramm, -s, -e                               kilogramm

r Kilometer, -s, -                                   kilométer

e Klaviatur, -, -en                                 klaviatúra, billentyűzet

s Klima, -s, -ta                                      klíma, éghajlat

e Klimax, -, -e                                       klimax, változás kora

s Klischee, -s, -s                                    klisé, nyomólemez (sokszorosításra)

r Klon, -s, -e                                         klón

r Klub, -s, -s                                          klub

koaxial                                                  koaxiális

r Koala, -s, -s                                        koala

e Kobra, -, -s                                         kobra

s Koffein, -s                                         koffein

r Kognak, -s, -s                                     konyak

e Kohärenz, -                                        koherencia, összetartozás

e Kohäsion, -                                        kohézió, összetartó erő

e Kokarde, -, -n                                    kokárda, szalagrózsa

e Kola, -                                                kóla

r Kolibri, -s, -s                                      kolibri

r Kollege, -n, -n                                    kolléga, munkatárs

e Kollektion, -, -en                               kollekció

s Kollektiv, -s, -e                                  kollektíva, közösség

r Kollektor, -s, …oren                          kollektor

e Kolonie, -, …ien                                kolónia, telep, település

r Kombi, -(s), -s                                    kombi

e Kombine, -, -n                                   kombájn

r Komfort, -s                                        konfort, kényelem

s Kommando, -s, -s                              kommandó, beavatkozó

r Kommentar, -s, -e                              kommentár, hírmagyarázat

r Kommentator, -s, …oren                   kommentator, hírmagyarázó

kommunal                                             kommunális, közösségi

r Kommunismus, -                                kommunizmus

kombatibel                                            kompatibilis, összeférhető

kompakt                                               kompakt, tömör, sűrű

kompetent                                            kompetens, illetékes, jogosult

komplett                                               komplett, hiánytalan, teljes

komplex                                                komplex, bonyolultan összetett

e Kondition, -, -en                                kondició, állapot

e Konferenz, -, -en                               konferencia, megbeszélés

s Konfetti, -(s)                                      konfetti

e Konfiguration, -, -en                          konfiguráció, térszerkezet

e Konfrontation, -, -en                         konfrontáció, szembesítés

r Kongress, -es, -e                                 kongresszus

konkret                                                 konkrét, tényleges

e Konkurrenz, -, -en                             konkurencia, ellenfél

r Konservatismus, -                              konzervatizmus, haladás ellenes

e Konstruktion, -, -en                           konstrukció, szerkesztés

der Konsul, -s, -en                                konzul

r Konsum, -s                                         konzum, fogyasztás

r Kontakt, -(e)s, -e                                kontaktus, kapcsolat

s Kontingent, -(e)s, -e                           kontingens, megszabott rész

r Kontrast, -(e)s, -e                               kontraszt, éles ellentét

e Kontur, -, -en                                     kontur, körvonal

e Konvergenz, -, -en                             konvergencia, összetartás

e Konversion, -, -en                              konverzió, átalakítás

s Konzentrat, -(e)s, -e                           koncentrátum, sűritmény

e Konzentration, -, …ien                      koncentráció, összpontosítás

r Konzern, -(e)s, -e                               konszern

s Konzert, -(e)s, -e                                koncert, hangverseny

e Kooperation, -, -en                            kooperáció, együttmüködés

e Koralle, -, -n                                      korall

r Kordon, -s, -s/-e                                 kordon, akadály

e Korona, -, …nen                                korona

korrekt                                                  korrekt, helyes, pontos

e Kosmetik, -                                        kozmetika

r Kosmos, -                                           kozmosz

s Kostüm, -s, -e                                    kosztüm, női ruházat, viselet

r Krampus, -(ses), -se                            krampusz

r Krater, -s, -                                         kráter, tűzhányó tölcsér alakú torka

e Kreation, -, -en                                  kreáció, alkotás

e Kredenz, -, -en                                   kredenc, konyhaszekrény

r Krimi, -s, -s                                        krimi

e Krise, -, …sen                                    krizis, válság,

r Kristall, -s, -e                                      kristály

e Kritik, -,- en                                       kritika, bírálat

s Krokodil, -s, -e                                   krokodil

r Krösus, -/-ses, -se                               krözus, nagyon gazdag ember

e Krypta, -, …ten                                 kripta, sírbolt

e Kulisse, -, -n                                      kulissza, színfal, festett díszlet

e Kultur, -, -en                                      kultúra

r Kupon, -s, -s                                       kupon, szelvényjegy leszakít-

ható része

e Kur, -, -en                                          kúra

r Kurtisan, -s, -e                                    kurtizán, félvilági hölgy

s Labor, -s, -s                                        laboratórium

s Labyrinth, -(e)s, -e                             labirintus, útvesztő

r Lack, -(e)s, -e                                     lakk

s Lager, -s, -                                          láger, (katonai) tábor

r Lama, -(s), -s                                      láma, buddhista szerzetes

s Lama, -s, -s                                        láma (állat)

e Lambada, -, -s                                    lambada, brazil tánc

landen, h.                                              landolni, leszállni, földet érni

r/s Lángos, -, -                                      lángos

s Lanolin, -                                           lanolin

e Lasagne, -, -n                                     lasagne

r Laser, -s, -                                          lézer

e Lava, -, Laven                                   láva, izzó megolvadt kőzet

legal                                                      legális, törvényes

legitim                                                  legitim, törvényes

r/s Letscho, -s                                       lecsó

s Lexikon, -s, …ka/…ken                    lexikon

liberal                                                    liberális, szabadelvű

e Liga, -, …gen                                    liga, szövetség

r Likör, -s, -e                                         likőr

e Limousine, -, -n                                 limuzin, hosszú luxuskocsi

s Linoleum, -s                                       linóleum, műanyagpadló

r/s Liter, -s, -                                         liter

e Lobby, -, -s                                        lobbi, parlamenti befolyás

e Logik, -                                              logika, ésszerű gondolkodás

r Lohndiener, -s, -                                 londíner, szállodaszolga

s Lotto, -s, -s                                        lottó

r Luftballon, -s, -s                                 luftballon, léggömb

e Maffia, -, -s                                        maffia, bűnszövetkezet

r/e Magyar/in                                        magyar

s Mahagoni, -s                                      mahagóni

r Majoran, -s, -e                                    majoranna

e Majorette, -, -s/-n                               majorett

e Makkaroni (Pl.)                                  makaróni

s Makramee, -s, -s                                 makramé

e Malaria, -                                           malária, váltóláz

s Mamut, -s, -e/-s                                  mamut, őselefánt

s Mandala, -s, -s                                   mandala, mágikus kör

e Mandarine, -, -n                                 mandarin

e Mango, -, …onen/-s                           mangó

e Manie, -, …ien                                   mánia, rögeszme, hóbort

e Maniküre, -, -n                                   manikür, kézápolás

r Manipulator, -s, …oren                      manipulátor, befolyásoló

s Manöver, -s, -                                     manőver, kitervelt megtévesztés

e Manufaktur, -, -en                             manufaktúra, kézműves műhely

e Margarine, -                                       margarin

s Marketing, -(s)                                   marketing, piacszervezés

r Marschall, -es, Marschälle                  marsall, (kat.) tábornagy

r Marxismus, -, …men                          marxizmus

e Matinee, -, …een                               matiné, korai előadás

s Matrose, -n, -n                                   matróz

s Mausoleum, -s, …een                        mauzóleum

e Medaille, -, -n                                    medál, érdemérem, kitüntetés

e Media, -, …diä/…dien                      media, híközlés

e Meditation, -, -en                               meditáció, elmélkedés

mediterran                                            mediterrán, földközi-tengeri

mega                                                     mega, nagy, óriási

e Melodie, -, …ien                               melódia, dallam

e Mensa, -, -s/…sen                              menza, diákétkezde

mental                                                   mentalis, értelmi, észbeli

e Mentalität, -, -en                                mentalitás, lelkialkat, észjárás

r Mentor, -s, …oren                              mentor, idősebb pártfogó

s Menü, -s, -s                                        menü, ételsor, étlap

r Meteor, -s, …ore                                meteorit, hullócsillag

e Mimose, -, -n                                     mimóza

e Miniatur, -, -en                                   miniatura, kisméretű festett kép

r Minister, -s, -                                      miniszter

s Modell, -s, -e                                      modell, mintadarab

r/s Modem, -s, -s                                   modem

modern                                                 modern,  korszerű

r Modul, -s, -n                                      modul,

e Monarchie, -, …ien                            monarchia, egyeduralom

e Monografie, -, …ien                          monográfia,

s Monopol, -s, -e                                   monopol, kiváltság, kivételes

jog

r Monsun, -s, -e                                    monszun

e Moral, -, -en                                       moral, erkölcs, erkölcsi szabály

morbid                                                  morbid, beteges hajlamú

s Mosaik, -s, -en                                   mozaik

s Multimedia, -(s)                                 multimedia

naiv                                                       naiv, gyedrmeteg, hiszékeny

r Narzissmus, -                                      nárcizmus, túlzott önszeretet

r Nationalist, -en, -en                            nacionalista, nemzeti

e Nation, -, -en                                     náció, nemzet

r Nazi, -s, -s                                          náci, hitlerista, fasizmus híve

e Nektarine, -, -n                                  nektarin

nett                                                       nett, csinos, takaros

s Nikotin, -s                                          nikotin

e Nostalgie, -, …ien                             nosztalgia, sóvárgás,

vágyakozás

e Novelle, -, -n                                      novella

e Nudel, -, -n                                        nudli, burgonyás hengerke

s Nugat / Nougat, -s                             nugát

null                                                       nulla

r Nudismus, -                                        nudizmus, mesztelen strandolás

e Oase, -, -n                                          oázis

s Objektiv, -s, -e                                   objektív, tárgyszerű

e Olive, -, -n                                         oliva

s Olympia, -(s)                                      olimpia

e Oper, -, -n                                          opera, zenedráma

r Operateur, -s, -e                                 operatőr, filmet felvevő

szakember

e Operette, -, -n                                    operett, énekes, táncos vígjáték

e Orchidee, -, -n                                   orchidea

s Origami, -(s)                                       origami

r Orkan, -(e)s, -e                                   orkán,  pusztító erejű viharos

szél

s Oxygen, -s                                         oxigén

r Ozean, -s, -e                                       óceán

r Ozon, -s                                              ózon

pädohpil                                               pedofil,

e Palette, -, -n                                       paletta, festékkeverő lap

e Palme, -, -n                                        pálma

r Pandur, -en, -en                                  pandúr

e Panier, -                                             panír, bebundáz (ételt)

panieren, -te, h.-t                                  panírozni, (ételt) bundázni,

megforgatni

e Panik, -, -en                                       pánik, fejvesztett riadalom

s Panorama, -s, …men                          panorama, festői kilátás

e Pantomime, -, -n                                pantomim

r Papagei, -s/-en, -e(n)                          papagáj

s Papier,-s, -e                                        papír

r Papyrus, -, -ri                                      papirusz

r Paprika, -s, -(s)                                   paprika

e Parabolaantenne, -, -n                        parabolaantenna

paradox                                                paradox, különös, szokatlan

s Paraffin, -s, -e                                    paraffin; fehér olvadékony

zsiros tapintású termék

r Paragraf, -en, -en                                paragrafus; szakasz, cikkely

r Parameter, -s, -                                   parameter; mutató, jellemző

érték

e Paranoia, -                                          paranoia; üldözésí téboly

s Parfait, -s, -s                                       parfé, hús- vagy halpástétom

s Parfüm, -s, -e/-s                                  parfüm, tömény illatszer

s Parkett, -(e)s, -e/-s                              parkett, rakott padló

s Parlament, -(e)s, -e                             parlament, országház

e Parodie,- , …ien                                paródia, gúny, torzkép

e Party, -, -s/-ties                                  parti, vendégség, fogadás

r Partner, -s, -                                        partner

e Parzelle, -, -n                                      parcella

passen, h.                                              passzolni, továbbadni, átadni

passiv                                                    passzív; nem tevékeny, tétlen

patent                                                   patent,  hasznos, alkalmas

r Patient, -en, -en                                  páciens

r Pavillon, -s, -s                                     pavilon

r Pazifismus,-                                        pacifizmus, háborúellenesség

r Pedal, -s, -e                                        pedál

pedant                                                  pedáns, kinosan rendes

r/s Pepita, -s, -s                                     pepita (szín)

perfekt                                                  perfekt, tökéletes, kitűnő

e Periode, -, -n                                      periódus, szakasz

r Perron, -s, -s                                       peron, vasúti vágányok mellett kitelepített út

pervers                                                  perverz, elvetemült, romlott

e Petarde, -, -n                                      patárda, jelzőrakéta

s Petroleum, -s                                      petróleum

s Phantom, -s, -e                                   fantom, agyrém, kisértet

r Pharao, -(s), …oren                            fáraó

e Philharmonie, -, …ien                        filharmónia, zenészek társasága

s Phlegma, -s                                        flegmaság, közönyösség,

egykedvűség

e Phobie, -, …ien                                  fóbia, beteges félelem

e Physik, -                                             fizika

pikant                                                   pikáns, sikamlós, csípős

r Pilot, -en, -en                                      pilóta

r Pinguin, -s, -e                                     pingvin

e Pizza, -, -s/…zzen                              pizza

e Pizzeria, -, -s/…rien                           pizzéria

s Plakat, -(e)s, -e                                   plakát, falragasz

e Plombe, -, -n                                      plomba, ólomzár

plus                                                       plusz, többlet, előny

e Pogatsche, -, -n                                  pogácsa

e Poliklinik, -, -en                                 poliklinika, nyilvános rendelő-

intézet

e Politik, -,- en                                      politika, államtudomány

e Politur, -, -en                                      politúr, polírozás, fényesítés

r Pollen, -s, -                                         pollen, hímpor, virágpor

s Polo, -s                                               poló, lovas gyeplabdajáték,

vizilabda

r Polyp, -en, -en                                    polip

s Pony, -s, -s                                         póni, kisnövésű lófajta

s Pop-corn, -s                                        pattogatott kukorica

r Porno, -s, -s                                        pornó, parázna, szeméremsértő

s Porto, -s, -s/…ti                                 portó, nem bérmentesitett

küldemény

s Porträt, -s, -s                                      portré, képmás

s Porzellan, -s, -e                                  porcelán, kemény finom kémiai

anyag

e Position, -, -en                                   pozíció, hely, helyzet

positiv                                                   pozitiv, valóságos, tényleges

r/s Poster, -s, -                                       poszter, plakát

präzis                                                    precíz, pontos, szabatos

r Premier, -s, -s                                     premier, ősbemutató, első elő-

adás

prima                                                    príma, kitűnő, kiváló

primitiv                                                 primitív, ősi, eredeti, ostoba

s Prisma, -s, …men                               prizma, hasáb, macskaszem

privat                                                    privát, külön, saját

r Profit, -(e)s, -e                                    profit, haszon, nyereség

e Prognose, -, -n                                   prognózis, előzestes számítás,

időjárás előrejelzés

s Programm, -s, -e                                 program, terv, tervezet, szándék

r Projektor, -s, …oren                           projektor, kivetítő

e Propaganda, -                                    propaganda, hírverés, népszerű-

sités

r Propeller, -s, -                                     propeller, légcsavar, hajócsavar

r Prophet, -en, -en                                 próféta

e Prosa, -                                               próza,  kötetlen előadás, nem

vers

r/s Prospekt, -(e)s, -e                             prospektus

r Prototyp, -s, -en                                 prototipus, mintagép, ősalak

prüde                                                    prüd, álszemérmes, erkölcs-

csősz

r Psychiater, -s, -                                   pszichiáter, elmegyógyász

s Publikum, -s, …ka                             publikum

r Pullover, -s, -                                      pulóver

e Pumpe, -, -n                                       pumpa,  szivattyú

e Putzerei, -, -en                                   puceráj, mosoda, (vegy)tisztító

e Pyramide, -, -n                                   piramis

s Quad, -s, -s                                        quad, négykerekű motor

r Rabbi, -s, …inen                                rabbi, zsidó vallás papja

r/s Radar, -s, -e                                     radar, rádiós kutatás, mérése

r Radiator, -s, …oren                           radiátor

r Radiergummi, -s, -s                            radír

radikal                                                  radikalis, erőszakos, szélső-

séges

e Rakete, -, -n                                       rakéta

r Rang, -(e)s, Ränge                             rang, fokozat

r Rapport, -(e)s, -e                                rapport, kihallgatás, beszámoló

e Rapsodie, -                                        rapszódia

e Ratifikation, -, -en                             ratifikáció, államközi szerződést

jóváhagyó

e Ration, -, -en                                      ráció, ész, értelem, józan ész

e Razzia, -, …ien                                  razzia, rajtaütésszerű rendőri ellenőrzés

s Referat, -(e)s, -e                                 referátum, jelentéstétel, be-

számoló

r Reflektor, -s, …oren                          reflektor

r Refrain, -s, -s                                      refrén, váltzatlanul ismétlödő

sor vagydallamrész

s Regiment, -(e)s, -e/-er                        regiment, hadsereg

s Register, -s, -                                      regiszter, lajstromjegyzék

e Registration, -, -en                             regisztráció, nyilvántartásba

vétel

e Rehabilitation, -, -en                          rehabilitáció, utókezelés

e Reklamation, -, -en                            reklamáció, panasz

e Reklame, -, -n                                    reklám

r Rekord, -(e)s, -e                                 rekord, csúcs, csúcseredmény

r Rektor, -s, -en                                    rektor, egyetem ill. főiskola vezetője

e Relation, -, -en                                   reláció, kapcsolat

e Reliquie, -, -n                                     relikvia, emlék

r Reporter, -s, -                                     riporter, kérdező

s Requiem, -s, -s/-quien                        rekviem, gyászmise

e Resonanz, -, -en                                 rezonancia, együttrezgés

retro                                                      retro

e Retoure, -, -n                                     retúr, visszatérítés

r Revolver, -s, -                                     revolver

s Rezept, -(e)s, -e                                  recept, orvosi utasítás

e Rezeption, -, -en                                recepció, fogadó  (hely)

reziprok                                                reciprok, fordított

s Rheuma, -s                                         reuma

e Ribisel, -, -n                                       ribizli

s Risiko, -s, -s/…ken                            rizikó, kockázat

ritual                                                     rituális, szertartásos

r Rock, -s, -s                                         rock

r/s Rodeo, -s, -s                                    rodeó

e Romantik, -                                        romantika, álmodozás, rajongás

s Rouge, -s, -s                                       rúzs

s Roulett, -(e)s, -e/-s                             rulett

e Routine, -                                           rutin

r Rubikon, -s                                         rubikon, többé már vissza nem vonható

r Rubin, -s, -e                                        rubin

r Rum, -s, -s                                          rum

e Rumba, -, -s                                       rumba

r Sadismus, -                                         szadizmus, nemi ösztön kóros megnyilvánulása

e Safari, -, -s                                         szafari, afrikai vadászat

e Salami, -, -/-s                                      szalámi

r Salat, -(e)s, -e                                     saláta

e Schablone, -, -n                                  sablon, minta

r Schal, -s, -s/-e                                     sál

schatzen, -te, h. ge-t                             saccolni, felbecsülni, felmérni

s Schema, -s, -s/…mata                        séma, minta

r Schlag, -(e)s, Schläge                         slag, gumicső

r Schleim, -(e)s, -e                                slejm, köpet

r Schlitz, -es, -e                                     slicc, (nadrág)hasíték

r Schluck, -(e)s, -e/Schlücke                 slukk

Schluss!                                                slussz, vége! Kész! Végeztem!

r Schnaps, -es, Schnäpse                      snapsz

r Schnitt, -(e)s, -e                                  snitt, szabás, szabásminta

e Schokolade, -, -n                               csokoládé

schräg                                                   srég, ferde

r Schuster, -s, -                                     suszter, cipész

e Sektion, -, -en                                    szekció

s Seminar, -s, -e/…rien                         szeminárium,

e Semmel, -, -n                                     zsemle

e Sensation, -, -en                                 szenzáció

s Serum, -s, Seren/Sera                         szérum

r Simulant, -en, -en                               szimuláns, tettető

simultan                                                szimultán

r Siphon, -s, -e                                      szifon

e Situation, -, -en                                  szituáció, helyzet

e Skala, -, -en                                        skála

e Skizze, -, -n                                        skicc, vázlat

e Soja, -, Sojen                                     szója

e Solidarität, -                                       szolidaritás, összetartozás

solo                                                       szóló, egyes, egyedüli

e Sozialdemokratie, -                            szociáldemokrácia

r Sozialismus, -                                     szocializmus

sparen, -te, h. ge-t                                 spórolni, megtakarítani

e Speis, -, -en                                        spejz, kamra, éléskamra

e Spekulation, -, -en                             spekuláció, nyerészkedés

r Spitzel, -s,-                                         spicli, spion, besúgó

stabil                                                     stabil, szilárd, erős

r Stand, -(e)s, Stände                           stand, elárusítóhely

r Statist, -en, -en                                   statiszta

e Statistik, -, -en                                   statisztika

stimmen, -te, h. ge-t                             stimmelni, egyezni

stramm                                                  stramm, erős, izmos

e Stuktur, -, -en                                    stuktura

e Subkultur, -, -en                                 szubkultúra, jellegzetes társadalmi csoportot

jellemző életmód

e Subvention, -, -en                              szubvenció, támogatás

s Symbol, -s, -e                                     szimbólum, jelkép

sympatisch                                            szimpatikus, rokonszenves

tabu                                                      tabu, érinthetetlen

e Taktik, -, -en                                      taktika, mesterkedés, fortély

r Tarif, -(e)s, -e                                     tarifa, díj

s Telefon, -s, -e                                     telefon

e Telepathie, -                                       telepátia, távolbalátás

s Teleskop, -s, -e                                   teleszkóp

e Tendenz, -, -en                                   tendencia, irány, irányzat

s Thema, -s, Themen                             téma

e Theoligie, -                                         teológia

e Toleranz, -                                          tolerancia, elfogadás

e Tombola, -, -s/Tombolen                    tombola

e Tortur, -, -en                                      tortúra, kínzás

e Tournee, -s, -s                                    turné, utazás

r Trabant, -en, -en                                 Trabant

e Trafik, -, -en                                       trafik, dohánybolt

r Trampel, -s, -                                      trampli, nagydarab,

tenyeres-talpas

r Transit, -s, -e                                      tranzit, átmenő

r Tratsch, -(e)s                                      traccs, beszélgetés

s Trauma, -s, Traumen/Traumata          trauma, súlyos testi-lelki sérülés

e Trilogie, -, -n                                      trílógia

r Trend, -s, -s                                        trend, irányadó

s Trio, -s, -s                                           trió

r Tribun, -s/-en, oder -e/-en                   tribun, szónok

trivial                                                    triviális, közönséges

r/s Trikot, -s, -s                                     trikó

r Tropus, -, Tropen                                trópus

r Trottel, -s, -                                        trotli, bárgyú, gügye

r Tschikosch, -(e)s, -e                           csikós

r Tumor, -s, Tumoren                            tumor

e Tunika, -, -niken                                tunika

tunken, -te, h. ge-t                                tunkolni, mártogatni

r Turban, -(e)s, -e                                  turban

e Turbine, -, -n                                      turbina

r Turnus, -, -nusse                                 turnus

e Tusche, -, -n                                       tus

tüchtig                                                  tüchtig, alapos, rendes

türkis                                                    türkisz

Typografie, -                                         tipográfia, nyomdászat

ultra                                                      ultra

ultrakonservativ                                    ultrakonzervatív

universal                                               univerzális, többféle használatra

s Universum, -s                                     univerzum

unsympatisch                                        unszimpatikus,

nem szimpatikus

e Urbanisation, -, -en                            urbanizáció, városiasodás

s Utopia, -/-s                                         utópia, megvalósítatlan

 

s Vakzin, -s, -e                                      vakcina, oltóanyag

e Vanille, -                                            vanilla

r Vasall, -en, -en                                   vazallus, hűbéres

vegetativ                                               vegetativ

r Vektor, -s, -toren                                vektor, irányított egyenes szakasz

e Veranda, -, Veranden                        veranda, házhoz épített fedett helyiség

r Vers, -es, -e                                        vers

e Villa, -, Villen                                    villa (nagy ház)

e Viola, -, Violen                                  viola

virtous                                                  virtóz, mesteri, utolérhetetlen

r Virus, -, Viren                                    vírus

e Vision, -, -en                                      vizió, látomás

s Vitamin, -s, -e                                    vitamin

e Vitrine, -, -n                                       vitrin

r Vokal, -s, -e                                        vokál

s Volt, -/-(e)s, -                                     volt

r Vulkan, -s, -e                                      vulkán

e Wade, -, -n                                         vádli, alsó lábszár izmos része

r Wagon, -s, -s                                      vagon, kocsi

r Walzer, -s, -                                        valcer, keringő

e Wirtschaft, -, -en                               vircsaft, rossz gazdálkodás,

zűrzavar, rendetlenség

r Zar, -en, -en                                        cár

s Zebra, -s, -s                                        zebra

e Zeremonie, -, -n                                 ceremónia

e Zero, -, -s                                           zéró

r Zettel, -s, -                                          cédula

s Ziel,- (e)s, -e                                       cél

r Zollstock, -(e)s, Zollstöcke                colstok, összehajtható,

rendszerint fából készült

mérőeszköz

r Zug, -(e)s, Züge                                 cúg, (lég) huzat

zurück                                                   curikk! (népies) hátra

Vissza!

e Zuspeise, -, -n                                    Csuszpájz, körítés

                                              
 
   
There have been 51212 visitorson this page!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free