nemetmunka2011
 
  Állásinterjú németül
  Osztrák társadalombiztosítás
  Osztrák adótábla
  Osztrák családi pótlék
  Német munka 2011
  => Pályázatok, életrajzok
  => Német-magyar munka Szótár
  => Német-magyar gyorstanuló Szótár
  => Szolgáltatás
  => Német vállalkozás
  => Osztrák vállalkozás
  => Osztrák munkavállalás
  => Ausztria- Hírek
  => Ausztria, szabad vállalkozási formák
  => Osztrák Munkaügyi Hivatalok (AMS)
  Counter
Osztrák vállalkozásAz alábbi honlapon találhat számtalan üzleti lehetőséget:

www.europages.co.hu


Vállalkozás alapításban segit:
Dr. Újvárosi Veronika, Bécs
www.ujvarosi.at
E-mail: vu-kloetzl@aon.at

 

ÁFA visszaigénylés AUSZTRIÁBAN

(forrás: www.hvg.hu)

Az EU belső piacán létrejött szolgáltatás vagy termékeladás után a számlára az EU nemzetközi forgalmi adószámot (Umsatzsteueridentifikationsnummer, UID Nummer angolul VAT-Number) rá kell írni.  Ezt a nemzetközi adószámot a mindenkori nemzeti adóhatóságok adják ki és azt külön kérvényezni kell. Magyar kereskedőnek a magyar adóhivatalnál kell kérnie, egy osztrák üzletembernek pedig az osztrák adóhatóságnál. A nemzetközi adószám első két betűje mindig jelzi az országot, ahol a vállalkozó adózik.

Magyar-osztrák viszonylatban történő termékértékesítés esetén áfafizetési kötelezettség nem keletkezik, ha a magyar eladó rendelkezik az osztrák vevő UID (EU adószám) számával, és igazolják, hogy a termék elhagyta Magyarországot. Beszerzésnél kizárólag a vevő és az eladó  EU adószámával ellátott számla alapján lehet az adóvisszatérítést igényelni, valamint a terméket ténylegesen el kell juttatni a másik tagországba. Az általános forgalmi adó (Umsatzsteuer ) Ausztriában általában 20, illetve egyes termékeknél 10 százalék. Az APEH honlapján ellenőrizhető, hogy egy adott számlán szereplő  „UID Nummer” mögött áll-e ténylegesen adóalany, az EU honlapján pedig az adószám alapján a cég is lekereshető.

 Egyéni vállalkozások tevékenykedhetnek-e Ausztriában?

Igen. Ehhez iparűzési jogosultságot kell szerezni, - a szabályozott szakmákban a szakmai képességet igazolni kell. Követelmény továbbá egyes szektorokban, hogy a kisiparos legalább 6 évig önálló vállalkozást vezessen, vagy üzemvezetőként álljon alkalmazásban. Feltétel az osztrák mestervizsgával egyenértékű képességvizsga letétele, és elismertetése. Magyar egyéni vállalkozó egymaga határon átnyúló tevékenységet is végezhet, de a szabályozott szakmákban előzetesen be kell szereznie az osztrák gazdasági és munkaügyi minisztériumtól az erre vonatkozó jogosultságot  Magyar munkavállalók bevonása engedélyköteles. Részletes információ az osztrák kamara honlapján, illetve magyar nyelven a bécsi Külgazdasági Szakdiplomáciai  Szolgálatnál  (KGSZ) szerezhetó be.

 

 

Az EU belső piacán létrejött szolgáltatás vagy termékeladás után a számlára az EU nemzetközi forgalmi adószámot (Umsatzsteueridentifikationsnummer, UID Nummer angolul VAT-Number) rá kell írni.  Ezt a nemzetközi adószámot a mindenkori nemzeti adóhatóságok adják ki és azt külön kérvényezni kell. Magyar kereskedőnek a magyar adóhivatalnál kell kérnie, egy osztrák üzletembernek pedig az osztrák adóhatóságnál. A nemzetközi adószám első két betűje mindig jelzi az országot, ahol a vállalkozó adózik.

Magyar-osztrák viszonylatban történő termékértékesítés esetén áfafizetési kötelezettség nem keletkezik, ha a magyar eladó rendelkezik az osztrák vevő UID (EU adószám) számával, és igazolják, hogy a termék elhagyta Magyarországot. Beszerzésnél kizárólag a vevő és az eladó  EU adószámával ellátott számla alapján lehet az adóvisszatérítést igényelni, valamint a terméket ténylegesen el kell juttatni a másik tagországba. Az általános forgalmi adó (Umsatzsteuer ) Ausztriában általában 20, illetve egyes termékeknél 10 százalék. Az APEH honlapján ellenőrizhető, hogy egy adott számlán szereplő  „UID Nummer” mögött áll-e ténylegesen adóalany, az EU honlapján pedig az adószám alapján a cég is lekereshető.
  

Az EU belső piacán létrejött szolgáltatás vagy termékeladás után a számlára az EU nemzetközi forgalmi adószámot (Umsatzsteueridentifikationsnummer, UID Nummer angolul VAT-Number) rá kell írni.  Ezt a nemzetközi adószámot a mindenkori nemzeti adóhatóságok adják ki és azt külön kérvényezni kell. Magyar kereskedőnek a magyar adóhivatalnál kell kérnie, egy osztrák üzletembernek pedig az osztrák adóhatóságnál. A nemzetközi adószám első két betűje mindig jelzi az országot, ahol a vállalkozó adózik.

Magyar-osztrák viszonylatban történő termékértékesítés esetén áfafizetési kötelezettség nem keletkezik, ha a magyar eladó rendelkezik az osztrák vevő UID (EU adószám) számával, és igazolják, hogy a termék elhagyta Magyarországot. Beszerzésnél kizárólag a vevő és az eladó  EU adószámával ellátott számla alapján lehet az adóvisszatérítést igényelni, valamint a terméket ténylegesen el kell juttatni a másik tagországba. Az általános forgalmi adó (Umsatzsteuer ) Ausztriában általában 20, illetve egyes termékeknél 10 százalék. Az APEH honlapján ellenőrizhető, hogy egy adott számlán szereplő  „UID Nummer” mögött áll-e ténylegesen adóalany, az EU honlapján pedig az adószám alapján a cég is lekereshető.

 

 Hogyan vehet részt a magyar vállalkozó egy   ausztriai vásáron, illetve kiállításon?

Tradicionálisan használatos piacszerzési és kapcsolatteremtő helyek az osztrák helyi, nemzetközi és országos vásárok. A bemutatásuk német nyelvű nemzetközi honlapon érhető el (www.expodatabase.de) ,  emellett a nagyobb városok vásárközpontjai saját honlappal rendelkeznek ilyen például Bécsben a Reed Messe Wien (www.messe.at) , ahol a magyarországi cégek megjelenése támogatott.

 

 Honnan értesülhet a magyar vállalkozó az osztrák  üzleti lehetőségekről?

Általános információk az osztrák  kamara által működtetett rendszeren megjelenített díjmentes ajánlatokból és keresletekből ezen a  honlapon (www. A bécsi Külgazdasági Szakdiplomáciai  Szolgálatnál  és az ITDH Üzleti Hírekből

 

Honnan értesülhet a magyar vállalkozó az osztrák  üzleti lehetőségekről?

Általános információk az osztrák  kamara által működtetett rendszeren megjelenített díjmentes ajánlatokból és keresletekből ezen a  honlapon (www.meinmarktplatz.wko.at)  A bécsi Külgazdasági Szakdiplomáciai  Szolgálatnál  és az ITDH Üzleti Hírekből

 

Cégformák Ausztriában
 

A cégformák hasonlóak a magyar társasági formákhoz. Külföldiek számára az osztrák jogrend lehetővé teszi az ún. tőketársaságok (pl. AG, GmbH) és a jogi személyiséggel nem rendelkező, ún. személyi társaságok (pl. OHG, OEG, KG) létesítését is.

Rt.
 

A részvénytársaság (Aktiengesellschaft) tagjai részvényekre szétosztott alaptőkében részesednek anélkül, hogy a társaság kötelezettségeiért személyesen felelnének.

A részvénytársaság minimális alaptőkéje 70 000 euró.

Az alapításnál a részvényeseknek a névérték minimum egynegyedét, azaz 17 500 eurót kell befizetniük, az apportot teljes mértékben biztosítani kell.

Addig nem lehet részvényeket kibocsátani, amíg a társaság nincs bejegyezve.

AG
 

Az AG jogi létrejötte a Firmenbuch-Handelsregisterbe történő cégbejegyzéssel valósul meg. A bejegyzés előtti kötelezettségekért a társaság nevében tevékenykedő személyes felelősséggel tartozik.

A tevékenység megkezdése előtt meg kell szerezni az iparűzési jogosítványt, amellyel egyidejűleg meg kell adni a tevékenységre megfelelő alkalmassággal rendelkező személy nevét is.

Az AG képviseleti szerve az igazgatóság, a felügyelőbizottság, a részvényesek közgyűlése és a hites könyvvizsgáló.

Ges.m.b.H.
 

Ugyancsak jogi személyiséggel rendelkezik az osztrák Ges.m.b.H. társasági forma, amely nagyon hasonló a német GmbH és magyar kft. formához. A tagok üzletrészekkel vesznek részt a társaságban. A társasági szerződést közjegyző előtt kell aláírni, közjegyzői okirat kíséretében.

A minimális alapító tőke 35 000 euró (társasági tagonként min. 70 euró). A törzstőke legalább felét készpénzben kell befizetni, illetve, ha a társaság alaptőkéje nem éri el a 70 000 eurót, a minimális 17 500 eurót kell befizetni.

A céget be kell jegyeztetni a cégbíróságon, és a cégregiszterben regisztáltatni kell.

A kereskedelmi és iparűzési jog (Gewerberechtigung) a társaságot illeti meg, ezért a cégbejegyzést követően történhet meg a tevékenység bejelentése (Gewerbeanmeldung), vagy ha szükséges, engedélyeztetése (Gewerbeberechtigung).

Lényeges, hogy a vállalkozás tárgyaként szerepeljen a végezni kívánt tevékenység.

Az iparűzésre jogosult ügyvezető alkalmazása előírás.

A nem engedélyköteles tevékenység bejelentése
 

Ha a tevékenység szabad, vagy nem engedélyköteles kötött iparhoz vagy kisiparhoz tartozik, akkor ezt be kell jelenteni a tevékenység helye szerint illetékes járási főnökségen (Bécsben a kerületi elöljárósági hivatalnál).

Engedélyköteles tevékenység
 

Az engedélyköteles kötött ipar esetében a tartományi főnök illetékes (Bécsben: 63. sz. Elöljárósági Osztály).

Közkereseti társaság (OHG), kisüzemi közkereseti társaság (OEG)
 

Az osztrák jogrend külföldiek számára lehetővé teszi jogi személyiséggel nem rendelkező cégforma létesítését is - ilyen pl. a közkereseti társaság (Offene Handelsgesellschaft, OHG) és a kisüzemi közkereseti társaság (Offene Erwerbgesellschaft, OEG).

Mindkettő két vagy több természetes vagy jogi személy közössége, akik együttesen és külön-külön is korlátlanul felelnek a társaság kötelezettségeiért. Ezt a társasági formát általában akkor hozzák létre, ha a vállalkozás előre felmérhető, stabil, és a tagok a többéves együttműködés eredményeként kölcsönös bizalomra építve úgy gondolják, hogy személyes oldalról nincs tartanivaló az üzletmenetet illetően.

A kisüzemi közkereseti társaság a közkereseti társaságtól különösen a vállalkozás méretében különbözik. Az OEG esetében a vállalkozás mérete nem haladhatja meg a kisipar méreteit, amelynek irányértékeként 363 E euró alatti éves forgalom tekinthető.

Betéti társaság
 

Ugyancsak létezik a magyarországihoz hasonló jogi személyiség nélküli betéti társaság (Kommanditerwerbgesellschaft és KG) forma. A betéti társaság legalább egy korlátlan felelősséget viselő beltagból és legalább egy kültagból áll, akinek a felelőssége a befizetett tőkéje arányában érvényesül.

A bt. bejegyzése a cégbíróságon
 

A társaságot a cégbíróságon be kell jegyeztetni. A céget a beltag vezeti. A beltag lehet Ges.m.b.H. is, amely a felelősséget korlátozza.

Kötelező kamarai tagság
 

A kamarai tagság minden jogi személy részére kötelező Ausztriában.

A gazdasági társaság bejegyzése a cégjegyzékbe
 

A társasági szerződés megkötése után a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot a társasági tagoknak be kell jegyeztetniük a cégjegyzékbe, működését ezt követően kezdheti meg.

Iparengedély
 

Amennyiben a társaság ipari tevékenységet kíván folytatni, akkor a társaságnak iparengedélyt kell kérnie, amely a társaság nevére szól. Ahhoz, hogy a társaság megkapja az iparengedélyt, az iparűzési törvény előírásainak megfelelő ügyvezetőt kell kinevezni.

Osztrák, illetve EGT-állampolgársághoz kötött ipar
 

Osztrák állampolgárság és belföldi lakhely szükséges kéményseprői tevékenység és katonai célú fegyveripar létesítéséhez. * EGT-állampolgárság és lakhely pedig az alábbi tevékenységek folytatásához szükséges: munkaközvetítés, munkaerő kölcsönzése és nem katonai célú fegyveripar és lőszergyártás. * Társaságok esetében a székhely és telephelynek, a képviseleti szervnek, ill. az ügyvezető tagnak is meg kell felelnie a fent említett kritériumoknak. * Európa Megállapodás tagországainak állampolgárai, illetve az ott bejegyzett székhelyű (főtelephelyű) társaságok ebben az esetben az EGT-országokkal azonos elbírálás alá esnek.

Ügyvéd, adótanácsadó
 

Az Ausztriában céget alapító magyar vállalkozók figyelmét fel kell hívni arra, hogy a cég alapítása nem jelent egyúttal automatikus munkavállalási lehetőséget a magyar alkalmazottak számára. A cégalapításhoz mindenképpen célszerű osztrák munkajogban és cégjogban járatos ügyvéd, valamint adótanácsadó közreműködését igénybe venni.

A bécsi Külgazdasági Szakdiplomáciai Szolgálat az Ausztriában cégalapítást tervező magyar vállalkozások számára szívesen nyújt részletes tájékoztatást, szükség esetén adótanácsadók, ügyvédi irodák ajánlásával is.

Egyéni vállalkozás Ausztriában
 

Az egyéni vállalkozás tulajdonosa olyan személy, aki a vállalkozást saját nevében és saját számlájára működteti, minden kockázatot ő visel, és a nyereség is őt illeti meg. Önállóan vállalkozik, nem munkavállalóként.

Az egyéni vállalkozó munkavállalókat foglalkoztathat, munkaszerződéseket köthet (amely osztrák munkavállaló foglalkoztatása esetén különböző bejelentési kötelezettségekkel jár, magyar munkavállaló esetén a bejelentési kötelezettség mellett a foglalkoztatást megelőzően munkavállalási engedély beszerzése is szükséges az osztrák munkaügyi hivataltól).

Egyéni vállalkozás alapítása az iparűzés bejelentésével, illetve annak engedélyezésével történik. A cégjegyzékbe az éves forgalomtól függően jegyzik be. Ausztriában csak a cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozó használhat cégnevet, egyébként az egyéni vállalkozónak saját nevét kell használnia.

Kötelező iparigazolvány
 

Az egyéni vállalkozónak iparigazolványt kell kiváltania. Az iparengedély kiadásának feltételeit személyesen kell teljesítenie, ha ez nem áll módjában, kinevezhet egy, az iparűzési törvény előírásainak megfelelő ügyvezetőt, akinek a vállalkozásnál kell dolgoznia, és teljes mértékben biztosításköteles munkavállalóként munkaviszonyban kell állnia.

Az iparűzési jogosultság megszerzése
 

Az iparűzési engedélyhez, illetve engedélykérelemhez minimálisan szükséges dokumentumok egyéni vállalkozásnál:

- születési anyakönyvi kivonat,

- állampolgárság igazolása,

- bejelentőlap (helyi lakcím),

- adott esetben házassági anyakönyvi kivonat,

- adott esetben felsőfokú végzettség/iskolai képesítés/felmentés igazolásának okirata,

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

- nyilatkozat arról, hogy nincs az iparűzést kizáró körülmény,

- adott esetben szakmai alkalmassági bizonyítvány, vagy az egyéni alkalmasság bizonyítása.

Az eljáró hatóság a területileg illetékes járási/városi kerületi közigazgatási hivatal.

Tartózkodási engedély, adószám, bejelentkezés a Tb-hez
 

Az iparengedély birtokában lehet a további lépéseket megtenni:

- tartózkodási engedély kérvényezése a budapesti Osztrák Nagykövetség Konzuli Osztályán,

- adószám kérése az adóhivatalnál (1 hónapon belül),

- bejelentkezés a Tb-nél (1 hónapon belül). Az egyéni vállalkozónak jövedelemadót és társadalombiztosítási járulékot kell fizetnie.

Kötelező kamarai tagság
 

Iparűzési tevékenység esetén a kamarai tagság kötelező. Vállalkozói társadalombiztosítás is szükséges, valamint jövedelemadó- és forgalmiadó-kötelezettség is fennáll.

Külföldiek iparűzési lehetőségei Ausztriában
 

Külföldi természetes személyek iparűzése
 

Külföldi természetes személyek ausztriai székhelyről csak abban az esetben folytathatnak ipari tevékenységet az osztrák állampolgárokkal azonos feltételek mellett, amennyiben:

- létezik államközi megállapodás Ausztria és a külföldi személy hazája között, amely biztosítja ugyanazt a jogot az osztrák állampolgároknak, mint a hazaiaknak (ez Magyarország esetében fennáll), vagy

- rendelkeznek érvényes tartózkodási engedéllyel, amely tartózkodási jogcímként tartalmazza az önálló kereseti tevékenység folytatását, és

- az ipari tevékenység folytatásához nem feltétlenül szükséges osztrák állampolgárság.

Hontalanok iparűzése
 

Hontalanok, ill. menekültek (menekült státusért folyamodókat kivéve) kizárólag abban az esetben végezhetnek ipari tevékenységet, ha jövedelemszerző tevékenységük folytatásához már korábban hozzájárultak.

Külföldi jogi személyek iparűzése
 

Az iparűzéshez az EGT/EU tagállamok polgárainak is be kell szerezniük az osztrák iparűzési jog szerint szükséges engedélyeket.

Külföldi jogi személyeknek (pl. GmbH, AG) vagy a kereskedelmi jog alapján személyi társaságoknak (OHG/OEG és KG/KEG) a regisztrált belföldi (ausztriai) székhelyet vagy fióktelepet a cégjegyzékben történt bejegyzéssel bizonyítaniuk kell.

Bizonyítvány a szakmai alkalmasságról
 

Mivel az egyes EGT-tagországokban, ill. Svájcban eltérő rendelkezések léteznek a különböző iparágakban történő tevékenységet illetően, ezért az EU-s irányelveknek megfelelő illeszkedési szabályt állapítottak meg, mely arra hivatott, hogy megakadályozza az EU- és az EGT-tagok egymás közötti diszkriminációját az ipari tevékenység során.

Ennek megfelelően az osztrák iparűzési törvény lehetővé teszi a szakmai alkalmasság belföldi előírások szerinti bizonyítása mellett - ilyenek az osztrák szakképzettség igazolása (pl. osztrák mestervizsga, szakképesítési bizonyítvány), vagy a személyes alkalmasság megállapítása az osztrák hatóságok által, vagy szakmunkás-bizonyítvány és szakmai gyakorlat, tanfolyamok alapján - az iparűzés gyakorlására feljogosító szakmai alkalmasság EK-irányelveknek megfelelő igazolását is az alábbiak szerint:

- EGT-tagországokban folytatott tevékenységek elismerése, amely megfelel az EU/EGT tagállamok elismerésről szóló rendeletének (érvényes pl. a kézművesiparra, közvetítői tevékenységre, kereskedelemre, vendéglátásra és egyéb kézművességhez hasonló tevékenységre stb.),

- az EGT-tagországban megszerzett képesítés egyenértékűként kezelése (pl. diploma) a megfelelő osztrák képesítési bizonyítvánnyal (pl. mérnöki iroda, tanácsadó iroda).

Az elismertetés kérvényezése
 

Az elismertetést, ill. az egyenértékű elismertetést az osztrák Gazdasági és Munkaügyi Minisztériumnál kell kérvényezni, a beadványhoz mellékelendő a kiállító ország illetékes hatóságainak igazolása a szakmai képesítésről és gyakorlatról. Ez az igazolás helyettesíti a belföldi állampolgárok számára szükséges képesítési bizonyítványt.

Magyar hatósági igazolások
 

A magyar hatósági igazolást a szükséges okmányok bemutatása alapján, a szabályozott szakmák esetén az Oktatási Minisztérium Magyar Ekvivalencia és Információs Központja (www.ekvivalencia.hu) adja ki.

Orvos, szülész, ápoló, fogorvos, gyógyszerész esetében az Egészségügyi Minisztériumhoz, építész esetében az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz, állatorvos esetében a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz, ügyvéd, kereskedelmi ügyintéző és képviselő esetében pedig az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz kell fordulni.

Az iparengedély kiállításáért felelős hivatalok
 

Bécsben az iparűzés székhelyéhez területileg tartozó Elöljárósági Hivatal, a tartományokban a Járási Főnökség, illetve Magisztrátus. Engedélyköteles kötött ipar esetében a tartományi főnök az illetékes.

"Szabad ipar" esetén képesítés igazolására nincs szükség, az iparengedélyt azonban itt is ki kell váltani.

"Kisipari tevékenységek" esetén mestervizsga, vagy az adott kisipari tevékenységet oktató iskola elvégzése és szakmától függően meghatározott gyakorlati idő szükséges.

"Részipar" esetén szakmai záróvizsga, vagy szakmai gyakorlat, vagy szakiskola, tanfolyam szükséges.

"Nem engedélyköteles kötött ipar" esetében az ipar jellegétől függően szükséges az előírt képesítési bizonyítvány, szakmai gyakorlat vagy ezek kombinációja.

"Engedélyköteles kötött ipar" esetében az adott képesítési előíráson és szakmai gyakorlaton kívül hatósági engedélyre is szükség van.

Vállalkozások határon átnyúló szolgáltatásai Ausztria területén
 

Áruszállításhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatás
 

Ausztriában telephellyel vagy fiókteleppel nem rendelkező vállalkozások áruszállítása esetén a szerződésekkel kapcsolatos megrendelésgyűjtést és a szerződéskötést az anyaországból kell lefolytatni. Az eladó saját fuvareszközével szabadon kiszállíthat. Amennyiben a vállalkozás megrendelőirodát vagy bemutatótermet, illetve ügyfélszolgálatot kíván létrehozni, akkor az osztrák iparűzési jog szerint ehhez iparűzési jogosultságot kell szereznie a telephely szerinti helyi magisztrátuson. A kereskedők, illetve a gyártók áruszállításai ezen kivételtől eltekintve nem esnek iparűzési korlátozás alá.

Közvetlenül az áruszállításhoz kapcsolódó szolgáltatások (pl. szerelés) - csekély mértékben/szűk körnek - az áruszállítás szabadsága alá tartoznak, de a kiküldött munkatársak számára biztosítani kell az uniós kiküldetési igazolást.

Határon átnyúló szolgáltatások vállalkozások számára
 

A szolgáltatások szabadsága elv értelmében a vállalkozók főszabályként jogosultsággal rendelkeznek határon átnyúló szolgáltatási szerződéseket kötni, és ehhez munkaerőt korlátozás nélkül alkalmazni - azonban ez a vállalkozó joga a belső piacon való vállalkozáshoz, nem pedig az egyes munkavállaló - nem osztrák állampolgár - ausztriai munkaerőpiacra való automatikus bejutásának joga. Ausztria átmeneti időszakra az érzékeny ágazatokban a munkavállalás teljes szabadságát átmenetileg korlátozó intézkedéseket vezetett be, amely szerint legalább 2009-ig a külföldiek munkavállalásával kapcsolatban (a liberalizált szakmákban bizonyos könnyítéssel) a korábbi jogi szabályozás marad érvényben.

A határon átnyúló szolgáltatásokat nyújtó vállalkozókkal szemben támasztott alapvető követelmények
 

Alapfeltétel, hogy a vállalkozó hazájában jogosult legyen az adott tevékenység végzésére.

Szabad vállalkozói tevékenység
 

Az ún. szabad vállalkozói tevékenységek gyakorlásához nem szükséges a szakképzettség igazolása. (A tevékenységek listája megtalálható az osztrák Gazdasági és Munkaügyi Minisztérium www.bmwa.gv.at). Ha valaki e listán szereplő szakmákban vállalkozik, elegendő az adott vállalkozói forma (egyéni vállalkozó, kft., rt.) kritériumait teljesítenie.

 

Magyar cégek fióktelepének létrehozása Ausztriában.

Magyar Gazdasági Társaság (pl. Kft.)
Fióktelepének Ausztriában történö
Cégbejegyzése
A fióktelep elönyei közé tartozik, hogy bejegyeztetése viszonylag egyszerüen és
költségkímélöen történhet meg. Továbbá nincsen szükség saját tökére, nincsen szükség
az ezzel kapcsolatos határozatok jegyzökönyvezésére, nem kell közgyülést tartani vagy a
mérleget nyilvánosságra hozni. A Fióktelep ugyanakkor nem jogi személy. Az általa
kötött megállapodások valamint szerzödések úgy tekintendök, mint a magyar
anyavállalat által megkötött jogi érvényü ügyletei.
Az osztrák fióktelep cégbejegyzését csak a Magyarországon a magyar cégjegyzékbe
bejegyzett társaságok és egyéni vállalkozások jövendöbeli osztrák Fiótelepei
kérvényezhetik. A bejegyzést azon körzet cégjegyzékébe kell kérvényezni, amely
körzetben van a Fióktelep címe.
A Fióktelep bejegyzését a cím szerinti adott körzet cégbíróságán kell kérvényezni.
A Fióktelep megnevezése lényegében a magyar cég jogmenevezésével kell azonos
legyen. Megengedett, hogy a névben utalás történjen a Fióktelepre vonatkozóan, mint
pl.: „Niederlassung Österreich” vagy „Niederlassung Tirol” azaz magyarul „Ausztriai
Fióktelep” vagy „Tiroli Fióktelep”.
Az osztrák fióktelep cégbejegyzési kérelméhez a következö okiratokat kell benyújtani:

1. A társasági szerzödés (pl. Kft. Társasági Szerzödése) hitelesített német
fordításban;

2. Az üzletrészekkel rendelkezö tagok listája, foglalkozása, lakhelye és tökerésze;
3. A társaság cégbejegyzésének kivonata, annak hitelesített fordítása;

4. A Fióktelep Ausztriában történö bejegyzéséröl szóló társasági formális
határozat németül;

5. A Fióktelep tényleges létrehozására utaló irat (pl. a tiroli Kereskedelmi Kamara
Igazolása, lásd mellékelt kamarai kérdöiv);

6. A Fióktelep ügyvezetöjének hitelesített aláirásmintája;

7. Az illetékes osztrák Adóhivatal által kiadott feddhetetlenségi bizonyítvány
(hogy nincsen tartozása az ilyen nevü cégnek).
EU tagországok cégjegyzékeiben (így a Magyarországon is) cégkozponttal bejegyzett
cégek osztrák Fióktelepeinek létrehozásánál nem kell állandó osztrák lakóhellyel
rendelkezö képviselöt megnevezni.
Iparengedélyt kell a Fióktelepnek kiváltania minden olyan esetben, ahol a tevékenység
engedélyhez kötött. Az engedély a cim szerint illetékes körzeti hatóság (BH) adja ki. Ha
erre szükség van, úgy az adott ipari tevékenységért felelös ügyvezetöt kell megnevezni, aki amellett, hogy aktívan részt vesz a Fióktelep tevékenységében, rendelkezik az engedély megadásához szükséges
1. képesítéssel és
2. EU tagországbeli állandó lakóhellyel.
A kettös adózás elkerülése érdekében van országok közötti megállapodás. A Fióktelep
tevékenysége után fizetendö adót az osztrák Fióktelep cime szerint illetékes Osztrák
Adóhivatalnak kell fizetni. A Fióktelep – ugyan nem jogi személy – de Ausztriában
perelhetö, ha a kereset a fióktelep tevékenységével kapcsolatos.

Munkavégzés szolgáltatás nyújtásához kapcsolódva
 

Egyéni vállalkozó személyes munkavégzése osztrák munkajogi szempontból nem korlátozott.

Társas vállalkozás munkavállalójának alkalmazása engedélyköteles. Munkavállalási engedélyre van szükség a személyi társaság vagy kft.-tag részére is, ha üzletrésze 25%-nál kisebb. Ennél nagyobb részesedés esetén megvizsgálják, hogy a vállalatnál végzett tevékenység munkavállalói, vagy valódi üzlettársi funkcióval kapcsolatos-e.

Az érzékeny szektorokban külföldiek ausztriai munkavégzésére jogosító engedély beszerzésére van szükség. Az üzemi kiküldetési engedély időben behatárolt (4 hónap), és csak abban az esetben adható ki, ha a projekt 6 hónapnál nem hosszabb, és a foglalkoztatás max. 4 hónap. Ennél hosszabb időszakra vonatkozóan az üzemi kiküldött számára is foglalkoztatási engedélyt kell szerezni.

Az engedélyeket a tevékenység megkezdése előtt kell beszerezni a munkavégzés helye szerinti munkaügyi hatóságnál, változó munkahely esetén az osztrák partner telephelye szerinti AMS-nél.

A kiküldött munkavállalókat a munka megkezdése előtt minimum egy héttel be kell jelenteni a KIAB központjában, továbbá, ha nem rendelkeznek osztrák biztosítással, el kell látni őket E101 EU-s biztosítási kártyával. A dokumentumokat a hatóságok a munkahelyen ellenőrizhetik.

 

Ausztrriában szabadon (külön engedély nélkül) vállalkozhat az alábbi szakmákban:

Abdecker
Abdecker – Tierfriedhof
Abdichter gegen Feuchtigkeit und Druckwasser
Abfüller und Abpacker, ausgenommen Arzneimittel und Gifte
Ablängen von Stahl und Eisen verschiedener Dimensionen und Längen in Serie
Adressenbüros
Adressenverlag und Direktwerbeunternehmen
Adressenvermittlung
Adressieren, einlegen, falten, kuvertieren von Prospekten,
Zeitungen, Briefen und Broschüren
Ajourierer
Akkumulatorenlader
Anbieten von Hausbetreuungstätigkeiten und Botengänge (unter Einhaltung genau definierter Dienstleistungen)
Anfertigung handgeschriebener Urkunden, ausgenommen des Druckes
Animateur
Animation – Planung sinnvoller Freizeitgestaltung
Ankündigungsunternehmen
Anstrichmittel und Bauhilfsmittel, Herstellung von Anzeigenvertreter
Appreteure von Leder und Rauwaren
Aquariumpflege
Aromen- und Essenzenerzeugung
Ärztezentrale
Asphaltierer
Aspikerzeuger
Astrologie (Erstellung von Horoskopen und deren Interpretation)
Audiovision, Herstellung von zur öffentlichen Aufführung bestimmten Produkten
Aufbringen von Polyesterfolien auf festmontierten Glasflächen
Aufbringen von Bildmotiven mittels Airbrushtechnik
Aufstellung und Betrieb von Tonbandautomaten zur Abgabe von Erläuterungen über Sehenswürdigkeiten
Aufstellung von mobilen Sichtschutzeinrichtungen
Ausfindigmachen von geeigneten Standorten für die Aufstellung von Sende- und Empfangseinrichtungen (Mobilfunkanlagen) (mit Einschränkungen)
Aufbewahren von Kleinfahrzeugen
Ausführung von Bodenmarkierungsarbeiten
Auskunftei über Kreditverhältnisse
Auslagenarrangeure
Ausschank von nichtalkoholischen Getränken und Verkauf dieser Getränke in unverschlossenen Gefäßen, wobei der Ausschank oder der Verkauf durch Automaten erfolgt
Ausstellungsgestalter
Automatenvermieter
Autoreinigung
Autoverwerter
Autowaschanlage

Babysitten
Babysitter-Agentur
Backmittel und Puddingpulver, Herstellung von
Bäder, Betrieb von
Bändererzeuger, mit Ausnahme der den Webern vorbehaltenen Tätigkeiten
Bastfaserherstellung
Batterien, Herstellung von
Bausparverträge, Vermittlung von
Baustofferzeuger
Bautenschutzmittel, Hersteller von
Be- und Entladen von Verkehrsmitteln
Bearbeiter und Vervielfältiger von zur öffentlichen Aufführung bestimmten Videoaufnahmen
Beaufsichtigung von Kindern ohne Verfolgung erzieherischer Ziele im Rahmen eines Gästekindergartens
Bedrucken von Webwaren, Strick- und Wirkwaren, Tapeten, Holzwaren, Glaswaren, Metallwaren
(ausgenommen Folien) Gummiwaren und Kunststoffwaren (ausgenommen Folien)
Bedürfnisanstalten, Betrieb von
Beflocken von Wimpeln
Beförderung von Personen auf Rodeln, die durch einen Traktor gezogen werden ("Rodelschlepper")
Begleitservice
Begleitserviceagentur
Behebung von Kleinschäden von beschädigten Verbundglasscheiben, Velour, Stoffen, Leder und Kunststoffen durch Einbringung von Kunstharz mittels Dr. Vinyl Verfahren
Bekleidungsverschlusshersteller
Beleuchtung (Lichtdesign) nach Anweisung des Auftraggebers mit Ausnahme der dem Gewerbe der Elektrotechnik vorbehaltenen Tätigkeiten
Beleuchtungskörpererzeuger, unter Verwendung fertig bezogener Bestandteile
Beleuchtungs- und Beschallungsleistungen, Erbringung von (mit Einschränkungen)
Bemalen und Verzieren von vorgefertigten Wachs-, Holz- und Stoffwaren
Bemalen von Holzgegenständen, Drechsler- und Fassbinderartikeln
Bemalen von kunstgewerblichen Gegenständen aus Keramik, Holz, Seide
Bemalen von textilen Seidenstoffen in Seidenmaltechniken, Batiken von textilen Stoffen
Bemalen von üblichen Reiseandenken
Beratung von elektronischen Medien betreffend Programmplanung und -konzeption für Hörfunk und Fernsehen, einschließlich der journalistischen Positionierung
Beratung von Personen über Inhalt und Ablauf von Hochleistungstraining sowie Vermittlung von dafür erforderlichen Dienstleistungen, Koordination und Kontrolle des Ablaufes
Bereitstellung einer automatischen Kamera zur Selbstbedienung
Bergung mit Seilwinde und Kran
Bergungstaucher
Bernstein(waren), Herstellung von
Beschallungs- und Dekorationstätigkeiten für Film, Fernsehen, Theater und Veranstaltungen
Beschichten von Gegenständen mittels elektrostatischer Verfahren
Beschichtungen mittels elektrostatischem Verfahren unter Ausschluss des Aufbringens von Kunststoffen (2-Komponenten-Lacken)
Besenerzeuger
Bespannen von Tennisschlägern
Betonwarenerzeuger
Betrieb einer mobilen Steinbrechanlage
Betrieb einer Brech-, Sieb- und Waschanlage für Aushubmaterial
Betrieb einer Sauna
Betrieb eines Reitstalles
Betrieb eines Tonstudios sowie Herstellung von Tonaufnahmen auf Tonträgern jeder Art
Betrieb von Schleppliften
Betrieb von Tankstellen
Betrieb einer Kabel-TV-Anlage
Betrieb einer Mietwaschküche (Münzwäscherei)
Bettfedernreiniger
Bettwarenreiniger
Beutelherstellung (aus Papier)
Bewässerung von Gärten- und Grünanlagen mittels Tankfahrzeug bzw. Bewässerungsanlagen
Bewerbungsunterlagen, Beratung über die optimale Gestaltung Bild-Vervielfältigungsunternehmungen (von zur öffentlichen Aufführung bestimmten Laufbildern)
Bildagenturen
Bilderrahmenherstellung aus vorgefertigten Holzleisten
Bildschirmentspiegelung
Bitumenemulsion, Herstellung von
Blähton- und Perlite, Herstellung von
Bodenlockerung mittels Traktor und Fräse
Bodenpflegemittel, Herstellung von
Bootsvermieter und Bootseinsteller
Börtelmacher
Botendienste
Brauerei
Bräunungsstudio
Brausebäder, Betrieb von
Brennholzzerkleinerung mittels fahrbarer Kreissäge
Briefumschläge, Herstellung von
Bringung und Schlägerung von Holz
Brutanstalten
Buchverlag
Buch-, Kunst- und Musikalienverlag (Buchhändler)
Bühnen- und Filmdekorationshersteller
Bühnendekoration unter Ausschluss von Arbeiten mit statischen Belangen
Bundholzerzeuger
Büroarbeiten, bestehend in Schreibarbeiten, Botengängen, Entgegennahme und Weiterleitung von Nachrichten und dergleichen
Büroservice (Zurverfügungstellen von Büroeinrichtungen)
Bürsten-, Besen- und Pinselwarenhersteller
Bürstenholzerzeuger

Call-Center (Entgegennahme und Weiterleitung telefonischer Aufträge, Anfragen, Informationen und entsprechendes Telefonservice für alle gesetzlich erlaubten Tätigkeiten)
CD-Produktion
CD-ROM (Optische Datenspeicher)-Produktion
Charakterdeutung unter Anwendung der Chirologie (Deutung der Handlinien)
Chemische Büro- und Schulbedarfsartikel, Herstellung von
Chemischputzen und Bügeln mittels Automaten
Chemischreiniger, Übernahmsstellen
Chirologie (Festestellung der Konstitution und des Charakters des Menschen auf Grund von Formen und Linien seiner Hände)
Coaching (beschränkt auf gewisse Bereiche!)
Computersoftwareerzeuger
Computerunterstützter Einzel- und Massenversand von E-Mail und Faxnachrichten

Dachpappen, Herstellung von
Dachrinnenreinigung
Dampfbäder
Darmputzer
Dekorateure
Dessertweinerzeuger
Diätnahrungsmittel, insbesondere Kindernährmittel, Herstellung von, ausgenommen die den Bäckern und Konditoren vorbehaltenen Tätigkeiten
Disketten, Kopieren und Formatieren
Dichtungshersteller
Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik
Direktwerbeunternehmer
Direktwerbeunternehmer und Adressenunternehmer
Dokumentarfilmhersteller
Dolmetsche
Donats, Herstellung von
Draht und Drahtstifte, Herstellung von
Drähte, isoliert, Herstellung von
Drahtwarenerzeuger, ausgenommen Gitterstricker
Dressur von Hunden
Druckformen, Erzeugung von, für das Bedrucken der im Paragraph 105 Absatz 2 Zahl 2 Gewerbeordnung 1994 genannten Erzeugnisse
Düngemittel, Herstellung von
Durchführung von büromäßigen Tätigkeiten für Dritte einschließlich Korrespondenz und Botendienste sowie Entgegennahme und Weitergabe telefonischer Nachrichten

Edelmetall-Scheideanstalten
Edelputz und Mörtel, Herstellung von
Edelsteinschleifer
Eierkennzeichnungsstellen
Einrichtungsberater, nach optischen und geschmacklichen
Gesichtspunkten
Einrichtungsberatung nach radiästhetischen Grundsätzen unter Einbeziehung von Feng Shui
Elektroakustik-Anlagen, -Systeme, -Geräte, -Einrichtungen, Vermietung von
Elektronische Vervielfältigung: Bild Tonträger, Tonträger
Emailleure
Energiekostenberatung, (Analyse der Energiekostensituation des Kunden und Beratung über mögliche Einsparungen)
Entfeuchtung unter Verwendung von Entfeuchtungsgeräten
Entkalker
Entrindung von Rundholz und Herstellung von Brennelementen (Briketts) aus Holz und Rinde
Entroster
Entrümpler
Entwurf des äusseren Erscheinungsbildes von Wasserfahrzeugen
Erdbewegungsarbeiten, für die statische Kenntnisse nicht erforderlich sind
Erdölprodukte, Herstellung von
Erdölverarbeitung
Erstellung von Horoskopen und deren Interpretation (Astrologie)
Erzeuger künstlicher Mineralwässer und künstlicher Mineralwasserprodukte
Erzeuger von Klappenpolstern für Blasinstrumente
Erzeuger von Lebensmittelkonserven aller Art und tiefgekühlten Lebensmitteln
Erzeuger von Margarine, Pflanzenspeisefetten und Speiseölen
Erzeugung kohlensäurehältiger Getränke
Erzeugung pflanzlicher Öle
Erzeugung und Verteilung von Wärme
Erzeugung von Wildlockinstrumenten
Erzeugung von Asphaltmischgut
Erzeugung von ätherischen Ölen
Erzeugung von Dessertweinen und Fruchtsäften
Erzeugung von Fototellern
Erzeugung von Fleckerlteppichen
Erzeugung von Fruchtsäften
Erzeugung von geräucherten Fischen
Erzeugung von Kisten, Paletten und Verpackungsmaterial aus Holz
Erzeugung von Mischbeton
Erzeugung von Pantoffeln
Erzeugung von Pizzen
Erzeugung von Transportbeton
Erzeugung von Werkzeugstielen, Holzgabeln und Holzrechen
Essenzerzeugung
Essigerzeugung
Essiggemüseerzeuger
Evidenzbüros (Lagerung, Aktualisierung und Vernichtung von Akten)
Evidenzhaltung von Terminen
Exportberater, ausgenommen die den Unternehmensberatern
und Unternehmensorganisatoren vorbehaltenen Tätigkeiten

Fahnenerzeuger
Fahrrad, Vermietung von
Fahrradvermietung und Fahrradaufbewahrung
Fahrzeug- und Transportbegleitung
Fallschirmerzeuger
Färber
Farb- und Typberater
Farb-, Typ- und Stiberatung
Farbliche Gestaltung von bestehenden Betonoberflächen unter Zuhilfenahme von Schablonen mittels Aufspritzen von speziellen Materialien
Farbstoffe, Herstellung von
Farben und Lacke, Herstellung von
Faschingsartikelerzeuger
Faserzement- und Leichtbauplatten, Herstellung von
Federnschmücker
Feilbieten von Obst, Gemüse, Kartoffeln, Naturblumen, inländischem Brennholz, inländischer Butter und inländischen Eiern im Umherziehen
Feldspat- und Trassverarbeitung
Fensterabdichter
Fensterreinigung, ohne Einsatz besonderer Hilfsmittel
Festdekorationenhersteller
Feststellung der Konstitution und des Charakters des Menschen auf Grund von Formen und Linien seiner Hände (Anwendung der Chirologie)
Fettstoffe, pflanzliche und tierische, für technische Zwecke, Herstellung von
Feuerfestmaterialien, Herstellung von
Feuerverzinker
Filmatelierbetriebe
Filmentwicklungsanstalten (von zur öffentlichen Aufführung bestimmten Filmen)
Filmproduktion (Herstellung von zur öffentlichen Aufführung bestimmten Laufbildern und Bildträgern jeder Art)
Filmschnitt (von zur öffentlichen Vorführung bestimmten Filmen)
Filmsynchronisation
Filmverleih und -vertrieb
Filtrierung von Abwässern und Abwässerung von Schlämmen und Dickstoffen
Finanzdienstleistungsassistent (Ausübung von Tätigkeiten gemäß Paragraph 19 Absatz 2a des WAG)
Fischereigeräteerzeuger
Fischkonservenerzeuger
Fitnesscenter (Bereithalten von Fitnessgeräten)
Fitnessstudio
Flämmen von Holz
Flammstrahler
Flechter
Fleckerlteppicherzeuger
Flecksieder
Flexografen
Flussbäder
Fotoagentur (Verwertung von Urheberrechten an Lichtbildern durch Einräumung oder Weitergabe von Werknutzungsrechten)
Fotoautomatenaufsteller
Fotomodellagentur und Mannequinagentur
Frachtenreklamation
Freibäder
Freizeitagentur (Vermittlung von Freizeitaktivitäten, wie Besichtigungen, Bergsteigen, Golf, Kegeln, Klettern, Langlaufen, Mountainbiken, Reiten, Schifahren und dergleichen)
Fruchtsafterzeugung
Frühstückspension (Beherbergung von Gästen, wenn nicht mehr als zehn Fremdenbetten bereitgestellt werden und Verabreichung des Frühstücks und von kleinen Imbissen und Ausschank von nichtalkoholischen Getränken und von Bier sowie von gebrannten geistigen Getränken als Beigabe zu diesen Getränken an die Gäste)
Führung eines Fremdenzimmernachweises
Füllen von Kartuschen mit Toner
Fundbüros
Furnierholzerzeugung und Sperrholzerzeugung
Fußballerzeuger
Fußbodenpflegegeräte, Vermietung von
Fußbodenpflegemittelerzeuger
Futtermittelerzeuger
Futtermittelhersteller und Hersteller (Mischer) von
Kleintierfutter und Fischfutter, Vogelfutter und dergleichen
Futterschrotmüller

Gabelbissenerzeuger
Gablonzerwarenerzeuger
Garagenunternehmungen
Garderobehalter
Gedärmereiniger
Geflügelmästerei in Lohnarbeit
Gefahrgutbeauftragter nach Paragraph 11 des Gefahrgutbeförderungsgesetzes
Gemüsekonservenerzeuger
Gemüseveredelung (Sauergemüse, Sterilgemüse)
Geomantische Einrichtungsberatung (Feng Shui) sowie Erstellung von Einrichtungsvorschlägen nach rein optischen und geschmacklichen Gesichtspunkten, unter Ausschluss jeder Beratungs-, Vorplanungs- und Planungstätigkeit betreffend den Grundriss von Räumlichkeiten und deren haustechnische Ausstattung sowie unter Ausschluss der den Technischen Büros bzw. den einschlägigen reglementierten Erzeugungsgewerben vorbehaltenen Beratungstätigkeiten nach konstruktiven, funktonalen und ergonomischen Gesichtspunkten
Genealogien, Erstellung von, aufgrund allgemein zugänglicher Daten
Geomantische Einrichtungsberatung (Feng Shui) unter rein optischen und geschmacklichen Gesichtspunkten
Gepäckaufbewahrung
Gerber
Gerüstverleiher
Gewerbsmäßige Versorgung von Empfangsanlagen mit den von der Gemeinschaftsantennenanlage empfangenen und über Verbindungsleitungen weitergegebenen Signale
Gewürzmüller
Gewürzmühlen und Schälmühlen
Gipsplattenerzeugung
Glanz- und Polierscheibenerzeuger
Glasbieger
Glasbijouteriewarenerzeuger
Glaserdiamantenerzeuger
Glaserdiamantenfasser
Glaserzeuger
Glasfasererzeuger
Glasfaserkabel für die Datenübertragung, Lichtwellen leiter, Herstellung von Glasziergegenstände in Tiffanytechnik
Glühlampen, Herstellung von
Gobelinsticker (Handsticker)
Golddrahtzieher
Goldspinner
Goldsticker
Grabsteinreinigung, ausgenommen der Tätigkeiten, die dem Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigerhandwerk bzw. dem Gewerbe der Steinmetzmeister vorbehalten sind
Grafiker
Graphologen
Graveure
Guillocheure
Gummibandweber
Güterbeförderung mit Kraftfahrzeugen oder Kraftfahrzeugen mit Anhängern, deren höchste zulässigen Gesamtgewichte insgesamt 3500 kg nicht übersteigen
Güterbeförderung mit Zugtieren
Güterbeförderung mit mobilen Seilförderanlagen
Gutscheine zum Bezug von Waren oder Dienstleistungen, Ausgabe von, ausgenommen die den Reisebüros vorbehaltenen Tätigkeiten

Haarschmuckerzeuger
Hafenbetriebsunternehmungen
Häkelwarenerzeuger
Hallenbad
Hallenbäder, Betrieb von
Handelsagenten
Handelsgewerbe
Handschuhmacher
Handsticker
Handstricker
Händische Herstellung einfacher Verbindungen zwischen Plastik- und Metallteilen unter Ausschluss jeder an einen Befähigungsnachweis gebundenen Tätigkeit
Hanf-, Jute- und Seilerwaren, Säcke (textile), Herstellung von
Haushaltschemikalien, Reinigungsmittel und Waschmittel,  Herstellung von
Haus- und Betriebspost (Verteilung und Weiterleitung von Poststücken im innerbetrieblichen Bereich)
Haustiere, Betreuung und Pflege
Hebearbeiten mittels Kran
Heissprägung
Herstellung und Vervielfältigung von Tonaufnahmen und Schallträgern jeder Art
Herstellung von Bildern durch Aufkleben von Strohhalmen
Herstellung von Bilderrahmen
Herstellung von Bühnendekorationen mit Ausnahme solcher, die statische Kenntnisse erfordern, Beleuchtung (Lichtdesign) mit Ausnahme der den Elektrotechnikern vorbehaltenen Tätigkeiten nach Anweisungen des Auftraggebers sowie Beschallungs- und Dekorationstätigkeiten für Veranstaltungen unter Ausschluss jeglicher an einen Befähigungsnachweis gebundenen Tätigkeit
Herstellung von Bühnendekorationen mit Ausnahme solcher, die statische Kenntnisse erfordern, Beleuchtung (Lichtdesign) mit Ausnahme der den Elektrotechnikern vorbehaltenen Tätigkeiten, nach Ausweisungen des Auftraggebers, Beschallungs- und Dekorationstätigkeiten für Veranstaltungen, Verleih von Licht- und Tonanlagen
Herstellung von Entwürfen für die Gestaltung von Produkten in Form- und Farbgebung sowie die optische Gestaltung von Industriearbeiten im Designerbereich einschließlich der Anfertigung von Modellen unter Ausschluss von Tätigkeiten, die den Technischen Büros und den Modellbauern vorbehalten sind
Herstellung von Dübeln aus Holz mittels vollautomatischer Maschine
Herstellung von Entwürfen für Brillenfassungen
Herstellung von Golfschlägern
Herstellung von Lebensmitteln auf pflanzlicher Grundlage (Sojabohnen)
Herstellung von Spielzeug aus vorgefertigten Bauteilen auf dem Modellbausektor
Herstellung von Tonträgern
Herstellung von Tonträgern in bestehenden Tonstudios
Herstellung von Tonträgern und Beratung hinsichtlich neuer Medien
Herstellung und Vervielfältigung von Tonaufnahmen und Schallträgern jeder Art

Herstellung von grafischen Entwürfen für Bekleidung
Hilfestellung zur Erreichung einer körperlichen bzw. energetischen Ausgewogenheit mittels der Methode von Dr. Bach, Biofeedback oder Bioresonanz, Auswahl von Farben, Düften, Lichtquellen, Aromastoffen, Edelsteinen und Musik, unter Anwendung kinesiologischer Methoden, mittels Interpretation der Aura, mittels Magnetfeldanwendung, durch sanfte Berührung des Körpers bzw. gezieltes Auflegen der Hände an bestimmten Körperstellen, mittels Cranio Sacral Balancing
Herstellung von Hängegleitern
Herstellung von Mosaikbildern
Hobelwerke
Hohlraumausschäumung
Holz, maschinelles Behauen von
Holz, Sägen von
Holzimprägniermittel, Herstellung von
Holzplattenerzeuger
Holzschlägerung und Holzbringung
Holzschuherzeuger
Holzschutzmittel, Herstellung von
Holzspanverarbeiter
Holzspielwarenerzeuger
Holzzerkleinerer
Horoskoperstellung
Hosenträgererzeuger
Hundeschuranstalten und Hundebadeanstalten
Hundesportartikelerzeuger
Hüttenschuherzeuger

Informationsanbieter (Verwalten und Bearbeiten von Datenbanken)
Intarsienschneider
Internet, Einrichtung und Wartung von Netzdiensten, einschließlich der Programmierung von elektronisch zu verteilenden Informationen (content providing)
Internet- und E-Mail-Adressen für Partnersuchende, Bekanntgabe von
Internetsuchdienst
Isolierglaserzeuger

Jagdsportartikelerzeuger
Jagdvermittlung
Jalousienerzeuger

Kabel, Herstellung von
Kabelbäume, Herstellung von
Kabelnetzbetreiber (Übertragung von Rundfunk und Fernsehrundfunk durch Inhaber von Gemeinschaftsantennenanlagen)
Kaffeemittelerzeugung
Kaffeeröster
Kalkbrennereien
Kalkverarbeitung
Kammmacher
Kanalräumer
Kappenmacher
Kartenbüros (Theaterkartenbüros)
Kehlleistenerzeuger
Kerbschneiden
Kerzen- und Wachsgiesser
Kirchenposamentenerzeuger
Kistentischler
Klavierstimmer
Klebstoffe, Herstellung von
Kleiderreinigungsautomatenvermieter
Kleiderverleih
Klenganstalten
Knöpfe, Herstellung von
Kohlensäure-Getränkeerzeuger
Kondensmilcherzeuger
Kopieren mittels Bürokopierern
Korb- und Flechtwarenerzeuger
Korbflechter
Korkwarenerzeuger
Korrektoren
Korrespondenzbüros
Kostümverleih
Kraftfahrzeugverwertung
Krawattenerzeuger
Kreditauskunfteien
Krippenbau ohne figurale Schnitzarbeiten
Kunstblumenerzeuger
Künstlervermittler (Konzertbesorger) unter Ausschluss der Arbeitsvermittlung
Künstler- und Musikagentur unter Ausschluss der Arbeitsvermittlung
Künstleragentur unter Ausschluss der Arbeitsvermittlung
Künstlermanagement unter Ausschluss der Arbeitsvermittlung
Künstlervermittlung unter Ausschluss der Arbeitsvermittlung
Kunstschaumstoffverarbeiter
Kunststoffeinbände, Erzeugung von
Kunststoffschweisser
Kunststopfer
Kunstverlag

Lackdrähte (Wickeldrähte), Herstellung von
Lacke, Herstellung von
Lagereiunternehmungen
Lagerung, Aktualisierung und Vernichtung von Akten (Evidenzbüros)
Lampen, elektrische, Herstellung von
Lampenschirmerzeugung aus textilem Material
Lasten, Heben, Bewegen von, unter Einsatz von Muskelkraft oder technischen Hilfsmitteln, mit Ausnahme der Verwendung von Kraftfahrzeugen
Lastfuhrwerksunternehmungen mit Pferden
Laufbildhersteller, für die öffentliche Aufführung bestimmte
Lebensmittel aller Art und tiefgekühlte Lebensmittel, Erzeugung von
Lederappreteure
Ledergraveur
Lederknöpfe- und Lederschnallenerzeuger
Lederkonservierungsmittelerzeuger
Lederlackierer
Lederrestaurator
Lederschneider
Lederstanzer
Ledertreibriemenerzeuger
Lederwalker
Lederzurichter
Leihbüchereien
Leimholz, Erzeugung von
Leiterplatten (Printplatten, gedruckte Schaltungen), aufgrund vollständig vom Auftraggeber vorgegebenen Unterlagen
Leseräume, Halten von
Lesezirkel
Leuchtstoffröhren, Herstellung von
Lichtbäder (Solarien)
Lichtpauser
Lichtwellenleiter, Herstellung von
Liegestuhl- und Sonnenschirmverleih
Likörerzeugung
Linoleum, Herstellung von
Lohnackerer
Lohnarbeiten mit Mähdreschern
Lohnbrütereien
Lohndrescher
Lohnmäher
Lohnpressen von Stroh, Papier, Torf usw.
Lohnstepper
Luftbäder
Luftballonerzeuger
Luftfahrzeugmechaniker

Margarine, Pflanzenspeisefette und Speiseöle, Erzeugung von
Manuelles Abfüllen von esoterischen Essenzen
Marinieren und Räuchern von Fischen
Markt- und Meinungsforscher
Marktfahrer
Maronibrater
Maschinsticker
Maschinstricker und Wirker
Messen, Organisation von
Messegestalter
Messerschmiede einschließlich der Erzeuger von Hieb- und Stichwaffen
Metallätzer
Metallpresser
Metallpulvererzeugung
Metallputzmittelerzeuger
Metall- und Eisengiesser
Mietwaschküchen
Mikrokopierer
Mikroverfilmer von Plänen und Schriftgut
Milchpulvererzeuger
Milchzuckererzeuger
Mineralien, Schleifen von
Mineralölprodukte, Herstellung von
Mischfuttererzeuger
Mitfahrzentralen
Möbelflechter
Modeberatung
Modedesigner, Stylisten
Modellagenturen (einschließlich Vermittlung von Komparsen, Statisten und Stuntmen)
Modellspielwarenerzeuger
Modeschmuckerzeuger (aus unedlen Metallen, ohne Verwendung von Edelsteinen)
Modisten und Hutmacher
Montage und Demontage von vorgefertigten Winkelprofilen und Fachböden durch einfache Schraubverbindungen
Montage von mobilen Trennwänden durch Verschrauben fertigbezogener Profilteile oder Systemwände mit Anschlusskabeln, die in einfacher Technik ohne statische Funktion Räume variabel unterteilen
Montage von Reifen
Montagen von Lärmschutzanlagen, Leitschienen und Verkehrszeichen unter Ausschluss jeder an einen Befähigungsnachweis gebundenen Tätigkeit
Montage von vorgefertigten Stellagen- und Regalsystemen
Motivsuche, Entwurf von Bau- und Bühnendekoration (Kulissen, Requisiten, Spezialeffekte) und deren Vermietung für Theater- Film- und Fernsehproduktionen
Motorradverleih
Münzkleiderreiniger
Musik(alien)verlag
Musikautomatenvermieter
Musikkassettenvervielfältigung
Musterzeichner (für Textilien)

Nachhilfeunterricht geben
Nachrichtenagenturen
Nachrichtenübermittlung unter Verwendung von Fernmeldeanlagen
Nadler
Nährmittelerzeugung
Nahrungs- und Genussmittel, Abpacken, Abfüllen, Reinigen sämtlicher
Nahrungsmittel, Herstellung aufgrund in- und ausländischer Spezialrezepte
Naturblumen, Feilbieten von im Umherziehen
Naturführer mit Ausnahme der den Fremdenführern vorbehaltenen Tätigkeiten
Netzwarenerzeuger
Notenautographen
Notenkopierer
Notenstecher

Oberflächenveredelung (Eloxieranstalten)
Oberflächenreinigung durch Sandstrahlen ohne chemische Zusatzmittel
Obstkonservenerzeuger
Obstpresser
Obstveredelung (Kompotte, Marmeladen, Konfitüren, Obstmark)
Öle, Herstellung von pflanzlichen und tierischen, für technische Zwecke
Ölpresser
Optische Datenspeicher (CD-ROM), Herstellung von
Organisation von Ausstellungen
Organisation von Events
Organisation und Durchführung von Flohmärkten
Organisation von Kongressen
Organisation von Messen
Organisation von (privaten) Festen und Feiern
Organisation von Seminaren
Organisation von Schulungsveranstaltungen
Organisation von Veranstaltungen

Papier, Herstellung von
Papiersäcke und -beutel, Herstellung von
Papierverarbeitung
Papierveredelung
Papierwarenerzeuger
Pappeerzeuger
Partnervermittler
Passbilderherstellung mit Hilfe einer fix montierten Sofortbildkamera
Passepartouts aus vorgefertigten Kartons, Schneiden von
Patentberichterstatter
Peitschenmacher
Perlaufputzerzeuger
Perlenknüpfer
Perlensticker
Perlmutterwarenerzeuger
Personalauslese (Durchführung von Eignungs-, Charakter- und Persönlichkeitsuntersuchungen)
Personenbeförderung mit entsprechend adaptierten Pistenfahrzeugen
Personenbeförderung mit Schlitten (Volksrodeln)
Personenbeförderung mit Fahrrädern (Rikscha)
Persönlichkeitsanalyse im Wege astrologischer Berechnungen
Persönlichkeitsanalyse im Wege astronomischer oder astrologischer Computerberechnungen
Petit-Point-Sticker
Pfandleiher
Pfeifenschneider
Pflege und Präparieren von Schipisten im Winter
Pinselmacher
Pizzen, Erzeugung von
Plachenhersteller
Plachenverleih und -reparatur
Planenerzeuger
Planung sinnvoller Freizeitgestaltung (Animation)
Plastikbeutel- und Taschenerzeuger
Plastikwarenerzeuger (genähte Kleinplastikware)
Platzdienstgewerbe (Anbieten persönlicher Dienste am Platz, Dienstmänner)
Plissierer
Pokalerzeuger
Polaroidpassbildhersteller
Polierer
Polierscheibenerzeuger
Posamentierer
Postfertigmacher
Postservice (Verpacken, Falzen, Klammern, Postaufgabe, Kuvertieren, Adressieren, Sortieren)
Porzellanwarenerzeugung
Präger (Blind-, Heiss- und Folienprägung)
Präparatoren
Preisagentur (Erhebung der Preise für Produkte und Dienstleistungen)
Presseagenturen
Pressefotografen
Printplatten (gedruckte Schaltungen, Leiterplatten), Herstellung von, aufgrund der vom Auftraggeber vollständig vorgegebenen Unterlagen
Privatzimmervermittlung
Produktion von Tonaufnahmen auf Schallträgern aller Art
Public Relations – Berater (PR-Berater)
Puppenerzeuger und Puppenreparateure
Putz- und Pflegemittel, Herstellung von

Rabattgutscheinen, Anwerbung von Privatkunden mittels Ausgabe von
Radiästethische Untersuchungen mittels Wünschelrute und Pendel
Rasenmähen
Rastrierer
Rauchrequisitenerzeuger
Rauhwarenzurichter
Räumung wertlosen Gutes aus Wohnungen usw.
Rechenzentren
Regalbetreuer
Regale, Zusammenbau aus vorgefertigten Teilen
Regenbekleidungserzeuger
Reinigung von Dunstabzugsfiltern unter Ausschluss von Tätigkeiten des Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigerhandwerks
Reinigungsgewerbe, umfassend die Reinigung von allen oder wenigstens mehreren Hausbewohnern zugänglichen Stiegen, Gängen, Kellern (mit Einschränkungen)
Reinigung von Emballagen und Fässern
Reinigung und Schmieren von Waschmaschinen und Wäscheschleudern
Reinigung von Schankanlagen einschließlich Bierleitungen
Reinigung von Tapeten
Reisebetreuer
Reitsportartikelerzeuger
Reitstall, Betrieb eines
Renn- und Reitpferdetrainer (Pferdetrainer)
Reparatur von Sportgeräten
Reparatur von Steinschlagschäden an
Verbundglasscheiben unter Verwendung von flüssigem Spezialharz
Requisiten für Film, Fernsehen, Vermietung von
Rodungsunternehmen
Rohrreiniger
Rosshaarkrempler
Rückholung gemieteter oder unter Eigentumsvorbehalt stehender beweglicher Sachen, insbesondere Kraftfahrzeuge ausgenommen die den Berufsdetektiven vorbehaltenen Tätigkeiten
Rückrufdienst durch Zurverfügungstellung von Voice-Boxes

Saatgutreiniger
Säckeverleih und Säckereparatur
Safevermietung
Säger / Sägewerksunternehmungen
Saitenerzeuger
Sammeln und Weitergeben von Informationen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur
Sandstrahlbläser (Mattierer)
Sauerkrauterzeugung
Sauerstoffabgabestelle
Saunabäder
Schablonenerzeuger
Schal- und Tüchererzeuger
Schallplattenpressereien
Schätzbetriebe
Schatzsuche mittels Metallsuchgerät
Schaufensterdekorateur
Schaufenstergestalter
Schaum- und Perlweinerzeugung
Schiaufbewahrung und Schiservice
Schilfrohrprodukte, Herstellung von
Schipisten- und Grünflächenmähdienst
Schirmmacher
Schiservice (Schi schleifen, wachsen, ausbessern)
Schlaginstrumentenerzeuger
Schlankheitsstudio (Bereitstellen von maschinellen Einrichtungen und Geräten, welche für mechanische Massage zum Zwecke der Abmagerung oder des Körpertrainings benützt werden)
Schleifmittel, Herstellung von
Schleifscheibenerzeuger
Schlüsselfunddienst
Schifangriemen-, Schistockgriff- und Schitellererzeuger
Schi- und Snowboardbindungen, Montage von
Schleppliftunternehmer
Schmiermittel und Schmierstoffe, Herstellung von
Schmuckfedernerzeugung
Schneeräumer (Verkehrsflächenreiniger)
Schneiden, Stanzen, Abstechen, Auskreiseln von Dichtungen aus Gummi, Papier, Pappe, Leder, Kunststoffen und Klingerit unter Ausschluss jeder an einen Befähigungsnachweis gebundenen Tätigkeit
Schnitterstellung für Damen-, Herren- und Kinderbekleidung
Schnurmacher
Schonbezug- und Schutzkappenerzeuger
Schreibbüros
Schriftgiesser (Druckletternerzeuger)
Schuhaufputzerzeuger
Schuheinlagesohlenerzeuger, ausgenommen orthopädische Einlagen
Schuhpflegemittelerzeugung
Schutzhütte, Betrieb einer
Schwachstromleitungen, Verlegung von
Schwarzdecker
Schweissblatterzeuger
Schweisselektroden, Herstellung von
Segelmacher
Segelmacher und Reparatur von Zelten
Seidenadjustierer
Seifenerzeuger (Seifensieder)
Seiler
Sekt- und Süßweinhersteller
Selbstrollererzeuger
Senferzeuger
Servicestationsunternehmungen
Setzen von Noten mit Text (Schreiben von Musiknoten mit Text)
Sicherheits- und Verbundglaserzeuger
Sichtschutzeinrichtungen für Toiletteanlagen,
Umkleidekabinen und ähnliche mobile, durch einfaches Zusammenschrauben oder Zusammenstecken fertig bezogener Teile
Siebmacher
Silberdrahtzieher
Silberspinner
Silbersticker
Skierzeuger
Sockenhaltererzeuger
Sodawassererzeuger
Solarium
Sonnenbäder (Solarien)
Sonnenschutzfolien, Aufbringen von
Souvenirhersteller (Andenkenartikelerzeuger)
Spielzeughersteller
Speisefette, Herstellung von
Speisenzubereitung im Auftrag Dritter unter Verwendung der vom Auftraggeber bereitgestellten Einrichtungen und Zutaten mit Ausnahme der dem reglementierten Gastgewerbe vorbehaltenen Tätigkeiten
Spiel- und Fernsehfilmhersteller
Spielautomatenvermieter
Spielkartenerzeuger
Spielzeughersteller
Spielzeughersteller (Modellbau)
Spinnereien, gewerbliche
Spirituosenerzeuger
Spitzenklöppler
Sponsoren, Vermittlung von, an Sportler und Vereine
Sportgeräteverleih
Sponsoren, Vermittlung von
Sportberatung
Sportberatung im Bereich Training, Wettkampf und Geräteauswahl
Sport- und Fitnessgeräte, Bereithalten von
Sport- und Fitnesskonzepte, Erstellung von
Sportmanagement und Vermittlung von Erlebnismöglichkeiten,
Spuler
Squashanlagenvermieter
Stabzieher
Stahlrohrerzeuger
Ständig von einem Auftraggeber betrauter Warenpräsentator
Starthilfeservice und Schneekettenmontage
Statistische Erhebungen und Auswertungen
Stein- und Terrazzomahlwerke
Stempelerzeuger und Flexografen
Stereotypeure
Sticker
Stoffdruck
Stoffknopferzeuger
Stoffmuster, Entwurf von
Stofftaschenerzeuger
Strandbäder
Strassendaten, Erhebung von
Strassenreinigung
Streichkäseerzeuger
Stricker
Strohhuterzeuger
Strumpfrepassierer
Süß-, Schaum- und Dessertweinerzeuger
System- und Softwarehäuser (Softwareentwicklung und/oder Vertrieb)

Tafelwasserbetriebe (Abfüll- und Versandbetriebe)
Tankreiniger
Tankstellen
Tapetenerzeuger
Tapetenreiniger
Taubenabwehr
Tauchunternehmen
Tauschzentralen
Taxator (Berechnung der Apothekern gegenüber den Sozialversicherungsträgern zustehenden Vergütungen)
Taxifunkzentralen
Technische Schmiermittel, Erzeugung von
Teerpappenerzeuger
Teigwarenerzeuger
Teppichaufbewahrer
Teppichknüpfer
Teppichkunststopfer
Tests, Durchführung durch anonyme Tester am Ort der Dienstleistungserbringung
Textildrucker
Textilhülsenerzeugung
Textilveredler (Laminierer)
Theaterkartenbüros
Tiefenreinigung von Matratzen, Teppichen und Polstermöbeln mittels Vibration und gleichzeitiger Absaugung unter Ausschluss der Verwendung von Reinigungsmitteln
Tierkörperverwertung
Tiermassage
Tiermodellagentur
Tierpensionen
Tierpension und Tierpflege
Tiertrainer
Tiffany-Warenerzeuger
Tonstudio, Betrieb eines
Tonträgerhersteller
Trabertrainer
Traktorenvermietung
Transportbegleitung
Transportbeton, Herstellung von
Transport von Geräten und Maschinen mittels Körperkraft sowie Transportgeräten ohne Verwendung von Kraftfahrzeugen
Trickfilmherstellung, computergenerierte Filmherstellung
Trockenbügelstempel und Trockenbügeletiketten, Erzeugung von
Typberatung (persönliche Gesamtberatungen in Bezug auf Kleidung, Frisur, Figur und sonstigen Äusserlichkeiten des jeweiligen Kunden)

Überprüfung von Waren hinsichtlich Menge, Beschaffenheit, Verpackung, Beschriftung der Produktionstermine
Übernahme von Arbeiten für die Gewerbe der Textilreiniger (Chemischreiniger, Wäscher und Wäschebügler) und Färber
Übersetzungsbüro
Übersetzungsbüros und Dolmetsche (ausgenommen literarische Übersetzer)
Übersiedlungsberatung, bestehend in der Weitergabe von Informationen betreffend infrastrukturelle und kulturelle Einrichtungen, Einkaufsgelegenheiten
Übersiedlungsberatung in organisatorisch-logistischer Sicht
Ummanteln von Türen und Türstöcken mit Kunststofffolien
Umschlagunternehmungen
Umschlag von Behältnissen aller Art von der Strasse auf die Schiene und umgekehrt von Strassenfahrzeugen auf Strassenfahrzeuge bzw. Schienenfahrzeugen auf Schienenfahrzeuge
Unterbringung und Verpflegung von Reitpferden (Pferdepension)
Unterricht geben ("Nachhilfe")
Unterwasserbergungen

Veranstaltungsagentur
Verabreichung von Speisen in einfacher Art und Ausschank von nichtalkoholischen Getränken und von Bier in handelsüblichen verschlossenen Gefäßen unter Bereitstellung von nicht mehr als acht Verabreichungsplätzen (zum Genuss von Speisen und Getränken bestimmten Plätzen)
Veranstaltungs- und Kongressorganisatoren
Vercharterung und Vermittlung von Charterverträgen für Motor- und Segeljachten
Verfugungsarbeiten mit Silicon und Acryl im Sanitär- und Fensterbereich
Verkehrsflächenreiniger (Schneeräumer)
Verlader
Verlade- und Entladearbeiten
Verleih von Fahrrädern
Verleih von Liegestühlen
Verleih von Pferden
Verleih von Sportgeräten
Vermahler organischer Stoffe (ausgenommen Getreide)
Vermietung von bespielten Videobändern
Vermietung von Containern
Vermietung von Druckwerken (Leihbüchereien, Lesezirkel)
Vermietung von Fitnessgeräten
Vermietung von Kraftfahrzeugen ohne Beistellung eines Lenkers
Vermietung von landwirtschaftlichen Maschinen und Spezialmaschinen
Vermietung von Masken und Kostümen
Vermietung von Caravans und Motorcaravans
Vermietung von beweglichen Sachen, ausgenommen Waffen
Vermietung von (Hochsee-) Yachten (Yachtcharter)
Vermietung von Abstellplätzen im Freien
Vermietung von Autokränen
Vermietung von Baumaschinen
Vermietung von Transportbehältnissen (Containern) und Kraftfahrzeuganhängern
Vermietung von Markt- und Messeständen
Vermietung von Eisenbahnwaggons
Vermietung von Einrichtungen und Ausstattungen zur Abhaltung von Veranstaltungen sowie die Herstellung von Bühnendekorationen (mit Einschränkungen)
Vermietung von Reitpferden
Vermietung von Schalungs- und Gerüstungsgeräten
Vermietung von Schiern, Schistöcken und Schischuhen
Vermietung von Spielautomaten
Vermietung von Surfbrettern
Vermietung von Surfbrettern, Liegestühlen, Segelbooten, Wasserschi
Vermietung von Tauchgeräten
Vermietung von Ton- und Lichtanlagen
Vermietung von mobilen Toilettenanlagen
Vermietung von Videofilmen
Vermietung von Videoprojektoren
Vermietung von Videokassetten
Vermietung von Videofilmen, Videorecordern und Videokassetten
Vermietung von Zelten
Vermietung von Zelten und Aufbau von vorgefertigten, statisch geprüften Zeltbauelementen
Vermitteln und Abschließen von Warenhandelsgeschäften im fremden Namen und auf fremde Rechnung für Personen, die Waren der angebotenen Art nicht zur Ausübung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit benötigen
Vermittlung und Verwaltung von Abonnementverträgen betreffend den Empfang von Programmen über Satellitenantenne
Vermittlung von Bausparverträgen
Vermittlung von Beratungsaufträgen zwischen Unternehmensberatern und ihren Kunden
Vermittlung von Diskontgeschäften
Vermittlung von Jagdgelegenheiten
Vermittlung von Masken und Kostümen
Vermittlung von Nutzungsrechten an urheberrechtlich geschützten Werken
Vermittlung von Druckaufträgen
Vermittlung von Nutzungsrechten an urheberrechtlich geschützten Werken
Vermittlung von Privatzimmern an Reisende zu vorübergehendem Aufenthalt
Vermittlung von selbständigen Begleitpersonen (Begleitagenturen, Hostessenvermittlung)
Vermittlung von Schülern an Studenten oder Lehrer zwecks Erteilung eines Privatunterrichts
Vermittlung von Stammkundenkarten
Vermittlung von Valutengeschäften
Vermittlung von Verträgen betreffend die Benützung von Fernmeldeeinrichtungen (Telekommunikationseinrichtungen) Dritter
Vermittlung von Wirtschaftsdaten
Vermittlung von Werkverträgen zwischen befugten Gewerbetreibenden und Personen (mit Einschränkungen)
Vermittlung von Werkverträgen für Dienstleistungen in der Krankenpflege
Vermittlung von Wildabschüssen
Verpackung in Lohnarbeit
Versetzen von Pollern mittels Kernbohrungen in öffentlichen Verkehrsflächen
Verschrottung von Kraftfahrzeugen
Versteigerung beweglicher Sachen
Verteilung und Überbringung von Poststücken aller Art in innerbetrieblichen Bereichen (Haus- und Betriebspostverkehr)
Vertrieb von Hotel-Ermäßigungskarten
Verwahren von Sachen aller Art
Verwalten und Verwerten von Patenten, Lizenzen und Urheberrechten
Verwalten von beweglichem Vermögen
Verzehrprodukte, Herstellung von
Verzinnerei
Videofilmhersteller (zur öffentlichen Aufführung bestimmter Videos)
Videokassettenverleiher
Videothek (Vermieten von Bildtonträgern aller Art, inklusive dazugehöriger Rekorder für den Privatgebrauch)
Videovertriebe
Vorbereitungsarbeiten für die Revision von Lagerbehältern
Vorratsschutz
Vorträge halten

Waagenaufsteller
Wachskerzengiesser
Wachszieher (Wachswarenerzeuger)
Waggonverleihunternehmungen
Wagner
Wannenbäder
Warenpräsentatoren
Warenprüfung und -kontrolle
Wärmeisoliermaterialerzeuger
Wärme- und Wassermengenmessungen sowie die Durchführung der damit verbundenen Abrechnung
Wärmeverteilungsunternehmungen
Wäscheroller
Wäscheverleiher (Mietwäsche)
Waschmittelerzeuger
Weber
Wechselstuben
Wein, Keltern von
Wellpappeerzeugung
Werbeagentur
Werbeberater
Werbefilmhersteller
Werbegestalter
Werbegraphiker
Werbegrafik-Designer
Werbemittelhersteller
Werbemittelverteiler
Werbetexter
Werbungsmittler
Werbungsvertreter
Werkzeugstielmacher
Wermutweinerzeuger
Winterdienst (Schneeräumung und Sandstreuung) und Sommerdienst (Strassenkehrung, Strassenreinigung)
Wolladjustierer
Wollerzeugung
Wünschelrutengänger
Würstelstand siehe Verabreichung von Speisen in einfacher Art
Wurzelschnitzer

Yacht-Charter

Zeichenbüros
Zeiterfassung und Arbeitserfassung, unter Ausschluss der den Unternehmensberatern und Unternehmensorganisatoren vorbehaltenen Tätigkeiten
Zeitschriften und Zeitungen, Vermittlung von Abonnements
Zellstofferzeugung
Zelterzeuger
Zementerzeugung
Ziegelerzeuger
Ziehen von mit Personen besetzten Anhängern
Zinngiesser
Zucht von Hunden, die keine Gebrauchshunde bzw. Nutzhunde sind
Zuckermüller
Zukunftsdeuterei (Wahrsagerei)
Zündwarenerzeuger
Zurverfügungstellen von Geräten zur Abgabe von sauerstoffangereicherter Luft ausgenommen zu medizinischen Zwecken
Zusammenbau von Getreidemühlen aus vorgefertigten Teilen
Zusammenbau von Homogenplatten zur Herstellung von Lautsprecherboxen
Zusammenbau von vorgefertigten Holzspielgeräten, wie Klettergeräte, Schaukeln und dergleichen
Zusammenbau von Plastik- und Metallteilen für Klebebandrollgeräte und Verpackungsgeräte unter Ausschluss jeder an einen Befähigungsnachweis gebundenen Tätigkeit
Zusammenbau von vorgefertigten Teilen für Kugelschreiber
Zwirner
Zwirnknopferzeuger

 
   
There have been 51211 visitorson this page!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free